moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Yaşlı Hastada Demans Değerlendirmesi ve Önemi
Uzm. Dr. Didem ŞENER, Prof. Dr. Servet ARIOĞUL

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Ünitesi, ANKARA
Evaluation and Importance of Dementia in the Elderly
Anahtar Kelimeler: Demans, Alzheimer hastalığı, vasküler demans, minimental durum değerlendirme testi
Key Words: Dementia, Alzheimer's disease, vascular dementia, minimental state examination test
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir