moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Geriatrik Sendromlara Yaklaşım: Üriner İnkontinans, Düşmeler, Bası Yaraları
Uzm. Dr. Meltem HALİL

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Ünitesi, ANKARA
Management of Geriatric Syndromes: Urinary Incontinance, Falls, Pressure Sores
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, üriner inkontinans, düşme, bası yarası
Key Words: Elderly, urinary incontinance, falls, pressure sores
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir