moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Kılavuzlar Işığında Tip 2 Diyabette Glisemi Tedavisi ve Pioglitazon

Kılavuzlar Işığında Tip 2 Diyabette Glisemi Tedavisi ve Pioglitazon

Glycemic Treatment in Type 2 Diabetes in the Light of Guidelines, and Pioglitazone

Prof. Dr. Rüştü Serter


Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Giderek büyüyen ve toplumsal bir sorun haline gelen tip 2 diyabette hasta merkezli tedavi yani bireysel hasta tercihlerine, gereksinimlerine ve değerlerine saygılı ve yanıt veren bir bakım sağlanması ön plana çıkmaktadır. Hastanın eğitilerek tedaviye dahil edilmesi anlayışıyla tedavide başarı oranının artırılması hedeflenmektedir. Kılavuzlarda ilaç gruplarının avantaj ve dezavantajlarının belirlenerek göz önüne serilmesiyle hekimlerin doğru hastada uygun tedaviyi seçme inisiyatiflerini kullanmaları desteklenmektedir. Pioglitazon, etkin kan şekeri regülasyonu yanında mortalite ve kardiyometabolik riskler üzerine olumlu birçok etkisi olan bir ilaçtır. Bu nedenle yan etkileriyle ilgili kaygılara rağmen güncel kılavuzlarda yer almaktadır. İlacın doğru hastada dikkatli kullanımıyla hastanın tedavisine katkı sağlanırken yan etki oranlarını minimale indirmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, diyabet tedavisi, pioglitazon, diyabet kılavuzları, diyabet algoritmleri, tiazolidinedionlar

SUMMARY

Patient-centered care, which is, providing care that is respectfulof and responsive to individual patient preferences, needs, and values is coming forein type 2 diabetes which has become a growing social problem. The concept of inclusion of the patient into the treatment after training, aims to increase the success rate of treatment. Guidelines, while laying the advantages and disadvantages of drug groups, encourages the physicians to use their initiatives to select the appropriate treatment in the right patient. Besides effective glycemic control Pioglitazone has many positive effects on mortality and cardiometabolic risks.Therefore, it finds place in current guidelines despite the concerns about its side effects. With careful use of the drug in the right patient it is possible being effective in the treatment of the patient while minimizing the rate of side effects.

Key Words: Diabetes mellitus, diabetes treatment, pioglitazone, diabetes guidelines, diabetes algorithms, thiazolidinediones

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Rüştü SERTER

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı,

İSTANBUL

E-posta: rustu.serter@acibadem.com.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir