moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Proton Pompa İnhibitörleri: Optimum Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Proton Pompa İnhibitörleri: Optimum Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

How Should the Usage of Optimum Proton Pump Inhibitors Be?

Prof. Dr. Bülent SİVRİ


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

ÖZET

1980'li yıllarda kullanılmaya başlanan proton pompa inhibitörleri, pek çok asit peptik hastalık tedavisinde başarıyla kullanılmıştır. Proton pompa inhibitörlerinin güvenlilik profilleri oldukça iyidir. Hastalar tedavi edilmeye çalışılırken; bir yandan da uygunsuz kullanım ve endikasyonların geniş tutulmasının önüne geçilmelidir. Ancak yaşlılar, malnütrisyonlular, immünyetmezlikliler, kronik hastalığı olanlar ve osteoporozu olanlarda teorik olarak uzun süreli proton pompa inhibitörü kullanımı yan etkiler açısından riski artırır.

Anahtar Kelimeler: Asit salgısı, proton pompa inhibitörleri, gastrin

SUMMARY

Since their introduction in the late 1980s, proton pump inhibitors have enabled improved treatment of various acid-peptic disorders. Proton pump inhibitors have an excellent safety profile. Reducing inappropriate prescribing of proton pump inhibitors in the patient settings can minimize potential for adverse events, and foster controllable costexpenditure. Elderly, malnourished, immune compromised, chronically ill, and osteoporotic patientstheoretically could be at increased risk from long-term therapy.

Key Words: Acid secretion, proton pump inhibitors, gastrin

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Bülent SİVRİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Gastroenteroloji Bilim Dalı, ANKARA

E-posta: bsivri@hacettepe.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir