moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Endokrin Engelleyiciler ve Reprodüktif Sistem Üzerindeki Etkileri

Endokrin Engelleyiciler ve Reprodüktif Sistem Üzerindeki Etkileri

Endocrine Disruptors and Their Effects on Reproductive System

Doç. Dr. Melek Eda ERTÖRER


Adana Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Adana

ÖZET

Endüstrileşmenin kaçınılmaz sonucu olarak hayatımızın her alanına girmiş olan endokrin engelleyiciler, yaşayan organizmaların hormonal sistemleri üzerine pek çok farklı basamakta etki ederek sağlıklı olma halini bozabilen dış ajanlardır. Endüstriyel çözücüler ve yan ürünleri; poliklorine bifeniller ve polibromine bifeniller, plastikleştiriciler; falatlar, dioksinler, plastikler; bisfenol A, pestisitler; metoksiklor, klorpirifos, diklorodifeniltrikloroetan, fungisitler; vinklozolin iyi bilinen endokrin engelleyicilerdendir. Başta östrojen reseptörü olmak üzere, birçok reseptöre bağlanarak, steroid biyosentez ve/veya metabolizmasında, endokrin ve üreme sistemi içindeki pek çok mekanizmada görevli olan enzimatik yolaklar üzerine etkiyerek çalışırlar. Epigenetik etkiyle DNA ifadesini bozarak nesiller boyu aktarılacak bozukluklara neden olabilirler. Bu ajanların kadın ve erkek üreme sistemi, meme ve prostat kanseri gelişimi, nöroendokrinoloji, tiroid bezi, metabolizma, obezite ve kardiyovasküler endokrinoloji üzerine olumsuz etkileri olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Bu derlemede, endokrin engelleyicilerle ilgili genel bilgiler verilecek ve üreme sistemi üzerindeki etkileri tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Endokrin engelleyiciler, hormon, üreme sistemi

SUMMARY

Endocrine disruptors are exogenous agents that are involved in our life due to their wide use in industry. They interact with endocrine system at various levels and may interrupt the state of well-being. Industrial solvents; polychlorinated biphenyls and polybrominated biphenyls, phalats, dioxins, plastics; bisphenol A, pesticides; methoxychlor, chlorpyrifos, dichlorodiphenyltrichloroethane, fungicides; vinclozolin are well-known endocrine disruptors. They may interact with many receptors; primarily estrogen receptor, they may affect steroid biosynthesis and metabolism, they may also involve in many enzymatic pathyways responsible for endocrine and reproductive functions. They can impact on the expression of DNA via epigenetic mechanisms and alter the fate of future generations. There are strong scientific data on the negative effects of these agents on female and male reproductive system, formation of breast and prostat cancer, neuroendocrinology, thyroid functions, metabolism, obesity and cardiovascular endocrinology. General information regarding endocrine disruptors will be given in this review. Their effects on reproductive endocrinology will be documented, as well.

Key Words: Endocrine disruptors, hormones, reproductive system

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Melek Eda Ertörer

Adana Başkent Üniversitesi

Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı,

ADANA

E-posta: e_ertorer@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir