moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Programlı Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme ve Malnütrisyon

Programlı Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme ve Malnütrisyon

Nutrition and Malnutrition in Hemodialysis Patients

Uzm. Dr. Ebru GÖK OĞUZ1, Uzm. Dr. Müge EREK2, Doç. Dr. Fatih DEDE2


1 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

2 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

ÖZET

Programlı hemodiyaliz hastalarında yaşam kalitesi ve sağkalımın artırılması; yeterli diyaliz, kaliteli damar yolu, infeksiyon ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi, psikososyal destek ve iyi bir beslenmeyle mümkündür. Hemodiyaliz hastalarında protein enerji malnütrisyonu prevalansı %23-76 arasında olup, yaygındır. Hemodiyaliz sürecinde sıkça karşılaşılan inflamasyon ve yetersiz hemodiyaliz, malnütrisyon gelişiminde anahtar rol oynar. Diyaliz yeterliliği arttıkça, beslenme durumunun iyileştiği, buna bağlı olarak da mortalite ve morbiditenin azaldığı gösterilmiştir. Diyaliz süresinin uzatılması, diyaliz dozunun artırılması, yüksek geçirgenlikli ve biyouyumlu membran kullanılarak diyaliz yeterliliği hedeflerine ulaşılması yanında yeterli protein ve enerji alımının sağlanmasıyla malnütrisyon önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, hemodiyaliz, malnütrisyon

SUMMARY

The survey and health quality of hemodialysis patients is depend on effective dialysis, proper vascular access, prevention of cardiovascular diseases, psycho-social support and well-nutrition. Malnutrition is common in patients treated with maintenance dialysis and its prevalence is 23-77%. The most important cause of malnutrition progress is inadequate dialysis and inflammation. It is demonstrated that, increase of adequate dialysis cause to improvement of nutrition state, which bring about decrease of mortality and morbidity. According to that, prevention of malnutrition is possible with the improvement of adequate hemodialysis, which is required the rise of dialysis frequency and duration with use of high-flux, biocompatible dialyzers, and intake of adequate protein and calories.

Key Words: Nutrition, hemodialysis, malnutrition

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Ebru GÖK OĞUZ

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve

Araştırma Hastanesi, Nefroloj-ANKARA

E-posta: ebrugokoguz@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir