moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Polisitemi Vera'ya Eşlik Eden Ön Mediastinal Kitle: Lenfositik Tiroidit
Mine MİSKİOĞLU*, Hülya ÇOLAK BAHADIR*, Cengiz CEYLAN*, Bilgin ÖZMEN**,
Peyker TÜRKDOĞAN***, Ertan ÖZDEMİR*

    * Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı,
  ** Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı,
*** Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, MANİSA
ÖZET
Polisitemi vera ,eritiroid öncüllerinin otonom proliferasyonunun bulunduğu klonal bir kök hücre hastalığı olup, kemik iliğinde tüm serilerin artışı söz konusudur. Lenfositik tiroidit (LT) ise, histolojik olarak tiroid bezinin büyük bir kısmının lenfosit infiltrasyonuyla karakterize, kronik bir tiroidit formudur. Tiroiditin bu formunun primer intratorasik yerleşimi nadir görülmektedir. Bu çalışmada, polisitemi vera ve mediastende LT tanıları birlikte saptanan olgu, literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Polisitemi vera, lenfositik tiroidit, ön mediastinal kitle
SUMMARY
Anterior Mediastinal Mass Associated with Polycythemia Vera: Lymphocytic Thyroiditis
Polycythemia vera is a clonal stem cell disorder. In this disease, erythroid progenitors show autonomous proliferation and there is an increase of all cell lines in the bone marrow. Lymphocytic thyroiditis (LT) is characterized by the intense lymphocytic infiltration of a large part of the thyroid gland, and it is a chronic form of thyroiditis. The primary intrathoracic localization of this form of thyroiditis is rare. In this case report, a patient with polycythemia vera and LT in the mediasten is presented and the case has been discussed in the view of the literature.
Key Words: Polycythemia vera, lymphocytic thyroiditis, anterior mediastinal mass
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir