moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Kan ve Kan Ürünü Transfüzyonlarında Lökositlerin Neden Olduğu Komplikasyonlar
Dr. Turgay FEN*, Dr. Başak GÖREN**, Dr. Bahadır ÇETİN***, Dr. Suat KUTUN***

    * Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği,
  ** Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği,
*** Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Kliniği, ANKARA
Complications Which Are Caused by Transfusion of Leucocytes in Blood and Blood Components
Anahtar Kelimeler: Hücresel kan ürünü, febril nonhemolitik transfüzyon reaksiyonu, immünmodülasyon, transfüzyon ilişkili graft versus host hastalığı, viral bulaşma
Key Words: Celluler blood products, febril nonhemolytic transfusion reaction, immunomodulation, transfusion associated graft versus host disease, viral transmission
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir