moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Sol Atriyal Miksomada Atipik Klinik Prezentasyon ve Anjiyografik Görüntüleme
Serkan KAVAKLI*, Özgür AVŞAR*, Hanife KARAKAYA**, Cengiz TÜRKAY***,  Mehmet KABUKÇU*

    * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,
  ** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,
*** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Cerrahisi Anabilim Dalı, ANTALYA
ÖZET
Miksoma erişkinlerde görülen en sık primer kardiyak tümördür. En sık sol atriyumda, daha sonra sırasıyla sağ atriyumda ve ventriküllerde saptanır. Tümör sıklıkla kardiyak obstrüksiyon ve tromboembolizm ile ilgili semptomlarla klinik belirti verir. Bu yazıda sistemik bulgular ile semptom veren ve sol atriyumda lokalize ilginç bir olguyu tanımlamaktayız.
Anahtar Kelimeler: Sol atriyal miksoma, pulmoner anjiyografi
SUMMARY
Atypical Clinical Presentation and Angiographic Demonstration of Left Atrial Myxoma
Myxoma is the most common type of primary tumours of the heart in adults. Majority of these myxomas are found in the left atrium, followed by the right atrium and ventricles. Clinically patients usually presented with symptoms associated with cardiac obstruction and thromboembolism. Herein we describe a patient who had a left atrial myxoma presenting with systemic symptoms.
Key Words: Atrial myxoma, pulmonary angiography
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir