moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

POEMS (Polyneuropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, M Protein, and Skin Changes) Sendromu:
Olgu Sunumu#
Neşe SUBUTAY ÖZTEKİN, Bilge RENKLİYILDIZ, M. Fevzi ÖZTEKİN

S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, ANKARA
ÖZET
POEMS sendromu; polinöropati, organomegali, endokrinopati, M protein varlığı ve cilt değişiklikleri ile karakterize nadir görülen multisistemik bir hastalıktır ve demiyelinizan ve aksonal polinöropatinin ender bir sebebidir. POEMS sendromlu hastaların bir kısmı aynı zamanda multisentrik Castleman hastalığı ile birliktelik gösterir. Burada; uzun süre polinöropati tanısı ile takip edilen ve sonunda POEMS sendromu tanısı alan bir olgu sunulmuştur. POEMS sendromunun nonnörolojik semptomları başlangıçta sıklıkla hafif düzeyde olup, ilk prezentasyonda gözden kaçırılabilmektedir. POEMS sendromu periferik nöropatili hastaların ayırıcı tanısında mutlaka akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: POEMS, polinöropati, M protein
SUMMARY
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir