moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Hepatit Göstergelerini Nasıl Yorumlamalıyız? Olağan Dışı Profiller Nelerdir?

Ahmet DANALIOĞLU*, Fatih BEŞIŞIK**


  * SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları II. Kliniği, Gastroenteroloji Departmanı,

** İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı,

İSTANBUL

How Should We Interpret the Hepatitis Markers? What are the Exceptional Conditions?

Anahtar Kelimeler: Hepatit göstergeleri

Key Words: Hepatitis markers

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir