moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Akut İshalli Hastaya Yaklaşım

Özge TURHAN, Ata Nevzat YALÇIN


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA

Evaluation of Patients with Acute Diarrhea

Anahtar Kelimeler: Akut ishal, besin zehirlenmesi, turist ishali, tedavi

Key Words: Acute diarrhea, foodborne disease, traveler diarrhea, treatment

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir