moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Kronik İshalli Hastaya Yaklaşım

Osman ERSOY, Serap ARSLAN


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Ünitesi, ANKARA

Evaluation of Patient with Chronic Diarrhea

Anahtar Kelimeler: Kronik ishal, ozmotik ishal, inflamatuvar ishal, yağlı ishal

Key Words: Chronic diarrhea, osmotic diarrhea, inflammatory diarrhea, fatty diarrhea

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir