moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Weil Hastalığı: Aseptik Menenjit, Akut Böbrek Yetmezliği ve
Şiddetli Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Seyreden Bir Olgu Sunumu
İlkay Tuğba GÜN, Funda SAĞLAM, Umut DEMİR, Kadir BİBEROĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
ÖZET
Leptospirozis, Leptospira cinsindeki spiroketlerin yol açtığı ve dünyada çok yaygın olarak görülen zoonotik bir infeksiyondur. Weil hastalığı, ilk olarak L. icterohaemorrhagiae tarafından oluşturulan şiddetli leptospirozis olgularında tanımlanmıştır, ancak Leptospira'ların hemen tüm serotipleriyle Weil hastalığı oluşabilmektedir. Weil hastalığı leptospirozis olgularının %5-10'unda görülmekte olup, yüksek ateş, hipotansiyon, sarılık, kanama ve hepatorenal yetmezlikle karakterizedir. Doğal kaynakları kemiriciler, vahşi ya da evcil memelilerdir. İnsanlar infekte hayvanın idrarı ile doğrudan temas ya da dolaylı olarak kontamine su ve toprak yoluyla infekte olurlar. Leptospira'lar, derideki çatlaktan veya mukoza yoluyla vücuda girdikten sonra kan dolaşımıyla beyin omurilik sıvısı dahil tüm vücuda yayılır. Kliniğinin çok değişken olması, tanısı için yüksek oranda şüphe gerektirmesi, kesin tanısının, mikroorganizmanın izolasyonu veya serolojik testlerle konulabilmesi nedeniyle tanısı zordur. Tanısı kolaylıkla gözden kaçabilmekte, birçok infeksiyöz hastalıkla karışabilmektedir. Leptospirozis prevalansı, tropikal, bol yağış alan ve gelişmekte olan ülkelerde, kırsal alanlarda daha fazladır. Ülkemizde, özellikle halkın çoğunluğunun çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığı kırsal bölgelerde leptospirozis bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Leptospirozis için erken tanı çok önemlidir. Tanıda gecikilen olgularda, leptospirozisin şiddetli formu olan Weil hastalığı ölümcül olabilmektedir. Burada, Weil hastalığı tanısı ile izlenen, aseptik menenjit, akut böbrek yetmezliği ve şiddetli üst gastrointestinal sistem kanaması ile seyreden bir olgu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Leptospirozis, Weil hastalığı, aseptik menenjit, akut böbrek yetmezliği
SUMMARY
Weil's Disease: A Case Report with Aseptic Meningitis, Acute Renal Failure and Massive Upper Gastrointestinal System Hemorrhage
Leptospirosis is a spirochetal infection with bacteria of the genus Leptospira and this disease is one of the most common zoonosis that is distributed throughout the world. Weil's disease is the representative severe form of leptospirosis it was originally described in infections that were due to L. icterohaemorrhagiae but can be seen with virtually any serotype of Leptospira. Weil's disease has been estimated to occur 5-10% of cases of leptospirosis that is characterized by fever, hypotension, jaundice, hemorrhage and hepatorenal failure. The most common source of exposure is rodents, wild or domestic mammals. Humans become infected through exposure to the urine of infected animals directly or urine-contaminated water and soil indirectly. Leptospires penetrate abraded skin or intact mucous membranes and disseminate all over the body including cerebrospinal fluid through the blood stream. The clinical manifestations of leptospirosis are variable, the diagnosis requires a high index of suspicion and is confirmed by isolation of the organism or by serologic studies so the diagnosis of leptospirosis is very difficult. Leptospirosis can be easily underdiagnosed or can not be distinguished from other infection diseases. The prevalence of leptospirosis is high in tropical, rainy and developing countries, especially in rural areas. Leptospirosis is still a public health problem in rural areas of our country where the majority of population are farmers. The early diagnosis of leptospirosis is extremely important. Weil's disease may be fatal if the diagnosis is late. Here we report a case of Weil's disease with aseptic meningitis, acute renal failure and massive upper gastrointestinal system hemorrhage.
Key Words: Leptospirosis, Weil's disease, aseptic meningitis, acute renal failure
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir