moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

İnsanda Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz E298D Genetik Polimorfizminin Damar Yanıtları ve
Nitrik Oksit Salıverilmesi Üzerine Etkileri

Melih Önder BABAOĞLU


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Amaç: İnsan endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) geni yedinci ekzonunda guanin (G) nükleotidinin timin (T) ile yer değiştirdiği 894G > T nokta mutasyonu, enzim yapısında 298 numaralı glutamatın (E) aspartata (D) dönüşmesine neden olur. Bu çalışmada, E298D polimorfik varyantının sağlıklı bireylerde eNOS işlevinde bir değişikliğe yol açıp açmadığını incelemek amaçlanmıştır.

Yöntem: Gönüllülerde ön kol damarlarının endotele-bağımlı gevşeme yanıtları ve trombositlerde nitrik oksit (NO) salıverilmesi ölçüldü.

Bulgular: Asetilkolin infüzyonuna yanıt olarak alınan maksimum kan akımı homozigot mutant grupta (TT grubu, 11.5 ± 0.5 mL/dakika), GG grubuna (27.1 ± 4.1 mL/dakika) göre anlamlı olarak düşük bulundu (p< 0.01). Sodyum nitroprussid infüzyonu ile elde edilen endotelden-bağımsız damar yanıtlarında GG (maksimum akım= 14.9 ± 1.2 mL/dakika, ED50= 0.61 ± 0.18 µg/dakika) ve TT (maksimum akım= 17.7 ± 1.4 mL/dakika, ED50= 0.64 ± 0.10 µg/dakika) grupları arasında fark yoktu. Trombositlerin in vitro koşullarda agregasyonu sırasında açığa çıkan NO miktarı (pmol/108 hücre), homozigot (TT, 3.1 ± 2.0, n= 6) veya heterozigot mutant bireylerde (GT, 5.6 ± 2.1, n= 17) kontrol grubuna (GG, 7.8 ± 2.2, n= 15) göre düşük bulundu.

Yorum: Bu bulgular, eNOS geninde 894G > T nokta mutasyonunun sağlıklı bireylerde enzim işlevinde azalmaya neden olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: eNOS, genetik polimorfizm, vazodilatasyon, agregasyon

SUMMARY

The Effect of Endothelial Nitric Oxide Synthase E298D Genetic Polymorphism on Vascular Responses and Nitric Oxide Release in Human

Objective: A point mutation of guanine (G) to thymine (T), leading to a E298D substitution, at position 894 of the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene has been identified. To determine the functional consequence of this variant in human, forearm blood flow responses and nitric oxide (NO) release from platelets we compared.

Methods: Forearm blood flow was measured by using venous occlusion plethysmography. Isolated platelets were stimulated and platelet NO release and superoxide levels were measured using a NO-selective microelectrode and lumiaggregometer.

Results: Maximal blood flows were reduced (11.5 ± 0.5 mL/minute vs. 27.1 ± 4.1 mL/minute) and ED50 values were higher (13.2 ± 3.3 vs. 3.0 ± 0.6 µg/minute, p< 0.01) in response to acetylcholine in TT subjects (p< 0.01), whereas the responses to sodium nitroprusside were similar. NO levels were 7.8 ± 2.2 pmol/108 platelets (n= 15) in subjects who are homozygous for the wild type allele, as compared to 5.6 ± 2.1 pmol/108 platelets in subjects carrying the mutation in one allele (n= 17; p< 0.05 vs. wild-type), and 3.1 ± 2.0 pmol/108 platelets in subjects homozygous for the point mutation (n= 6; p< 0.01 vs. wild-type).

Conclusion: These data suggest that E298D substitution in endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene causes attenuation of acetylcholine-mediated endothelial-dependent vasodilatation and stimulation-dependent platelet NO in healthy subjects carrying the mutation.

Key Words: eNOS, genetic polymorphism, vasodilatation, aggregation

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir