moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Beyaz Önlük Hipertansiyonu Olan Kişilerde Klinik ve Ambulatuar Kalp Hızları

Erkan ÇOBAN, Mustafa ÖZDOĞAN


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ANTALYA

ÖZET

Amaç: Artmış kalp hızı, hipertansiyonun önemli bir prediktörü olup, kardiyovasküler ve kardiyovasküler dışı ölümler için majör bir risk faktörüdür. Beyaz önlük hipertansiyonu son dekadda kapsamlı olarak incelenmesine rağmen klinik önemi ve tedavi gereksinimi konusunda ortak bir görüş yoktur. Bu çalışmada, esansiyel hipertansiyonlu hastalar ile beyaz önlük hipertansiyonlu ve normotansif kişilerde klinik ve ambulatuar kalp hızlarını belirlemeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya yaş, cinsiyet ve beden kitle indeksi yönünden benzer 30 esansiyel hipertansiyonlu, 30 beyaz önlük hipertansiyonlu ve 30 normotansif kişi alındı. Çalışma gruplarında klinik ve ambulatuar kalp hızlarını değerlendirdik.

Bulgular: Klinik kalp hızları esansiyel hipertansiyonlu hastalarda, beyaz önlük hipertansiyonlu ve normotansif kişilerde sırasıyla 79 ± 9, 78 ± 8 ve 72 ± 6 atım/dakika idi. Klinik kalp hızları esansiyel hipertansiyonlu hastalarda ve beyaz önlük hipertansiyonlu kişilerde normotansif kişilere göre anlamlı olarak yüksekti (p< 0.05). Ambulatuar kalp hızları esansiyel hipertansiyonlu hastalarda, beyaz önlük hipertansiyonlu ve normotansif kişilerde sırasıyla 78 ± 9, 74 ± 5 ve 71 ± 8 atım/dakika idi. Ambulatuar kalp hızı, esansiyel hipertansiyonlu hastalarda, beyaz önlük hipertansiyonlu ve normotansif kişilerden yüksekti (p< 0.05). Beyaz önlük hipertansiyonu olan kişilerde, ambulatuar kalp hızı, normotansif kişilerden yüksekti (p< 0.05).

Yorum: Verilerimiz, beyaz önlük hipertansiyonunun masum bir fenomen olmadığını ve olasılıkla esansiyel hipertansiyona ilerleyebileceğini telkin etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beyaz önlük hipertansiyonu, esansiyel hipertansiyon, kalp hızı

SUMMARY

Clinical and Ambulatory Heart Rates in Subjects with White Coat Hypertension

Objective: Rapid heart rate is an important predictor of hypertension and a major risk factor for cardiovascular and noncardiovascular death. White coat hypertension has been largely studied in the last decade, but there has been no consensus about its clinical importance and therapy requirement. In this study, we aimed to determine the clinical and ambulatory heart rates in patients with essential hypertensives, in subjects with white coat hypertension and normotension.

Methods: Age-, sex- and body mass index- matched 30 subjects with white coat hypertension, 30 patients with essential hypertension, and 30 normotensive subjects were included in the study. We evaluated the clinical and ambulatory heart rates in study groups.

Results: The clinic heart rates in patients with essential hypertension, in subjects with white coat hypertension, and normotensive subjects were 79 ± 9, 78 ± 8, and 72 ± 6 beats/minute, respectively. The clinic heart rate was significantly higher in patients with essential hypertension and in subjects with white coat hypertension than in normotensive subjects (p< 0.05). The ambulatory heart rates in patients with essential hypertension, in subjects with white coat hypertension and normotensive subjects were 78 ± 9, 74 ± 5, and 71 ± 8 beats/minute, respectively. The ambulatory heart rate was significantly higher in patients with essential hypertension than in subjects with white coat hypertension and normotensive subjects (p< 0.05). The ambulatory heart rate was significantly higher in subjects with white coat hypertension than in normotensive subjects (p< 0.05).

Conclusion: Our data suggest that white coat hypertension may not be an innocent phenomenon, probably white coat hypertension may progress to essential hypertension.

Key Words: White coat hypertension, essential hypertension, heart rate

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir