moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Antiinflamatuvar İlaçların Akılcı Kullanımı
Prof. Dr. Ayşen AKINCI TAN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ANKARA
The Use of Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs
Anahtar Kelimeler: Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, yan etkiler, ilaç etkileşimleri
Key Words: Nonsteroidal antiinflammatory drugs, adverse effects, drug interactions
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir