moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Bir Olgu Nedeniyle Polimiyaljia Romatika ve Dev Hücreli Arteritin
Yeniden Gözden Geçirilmesi
Mevlüt KURT*, Ali AKDOĞAN**, Zekeriya ÜLGER*, Mustafa CANKURTARAN***, Ayşen TERZİ****,
Meltem KHALİL***, Servet ARIOĞUL***

      * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
    ** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Ünitesi,
  *** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Ünitesi,
**** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Dev hücreli arterit (DHA) orta ve büyük damar tutulumu ile karakterize granülomatöz bir vaskülittir. Körlük, inme, aort diseksiyonu gibi komplikasyonlar gelişebilmesi nedeniyle DHA'nın erken tanı ve tedavisi önemlidir. Bu olgu sunumunda, iki aydır devam eden boyun ve omuz tutukluğu şikayeti ile hastanemize başvuran ve temporal arter biyopsisi sonrası DHA tanısı alan bir olgu ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Polimiyaljia romatika, dev hücreli arterit, ağrı
SUMMARY
Because of A Case, A Short Review of Giant Cell Arteritis and Polymyalgia Rheumatica
Giant cell arteritis (GCA) is a vasculitis characterized by the involvement of medium and large arteries. Early diagnosis and treatment of GCA is important as it may cause complications as blindness, cerebrovascular accident and aortic dissection. In this case report we discuss a patient admitted to our hospital with complaints of neck and shoulder stiffness of two months who had the diagnosis of GCA by temporal artery biopsy.
Key Words: Polymyalgia rheumatica, giant cell arteritis, myalgia
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir