moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Acil Servise Başvuran Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Olguların Retrospektif Analizi

Abdülkadir GÜNDÜZ*, Jale KESEN*, Murat TOPBAŞ**, Mehmet ARSLAN***, Hüseyin NARCI*,
Mustafa YANDI*


    * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı,

  ** Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

*** Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON

ÖZET

Amaç: Üst gastrointestinal sistem kanamaları önemli tıbbi aciller arasındadır. Mortalite ve morbiditeye etki eden birçok neden belirtilmektedir. Son iki dekadda endoskopinin devreye girmesi ile teşhis ve tedavide önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Yöntem: 01 Ocak 2000-31 Aralık 2000 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Acil Polikliniği'ne başvuran 105 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya alınanların %69.5'i erkek, %30.5'i kadındı. Başvuru şikayeti olarak %43.8 hastada melena bulunmakta idi. Doksanbeş hastaya üst gastrointestinal endoskopisi uygulandı. Yirmisekiz (%29.5) hastada duodenal ülser, %23.2 hastada ise eroziv gastrit saptandı. Olguların %72.3'üne medikal tedavi uygulandı, %8.6 olgu ise operasyona alındı. Kan transfüzyonu %75.9 hastaya uygulandı.

Yorum: Üst gastrointestinal sistem kanamaları, acil servis başvurularında önemli yeri olan ve multidisipliner yaklaşılması gereken önemli acil durumlardan biri olarak önemini korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üst gastrointestinal kanama, acil servis, endoskopi, gastrik ülser, duodenal ülser

SUMMARY

Retrospective Evaluation of Gastrointestinal System Bleeding Patients Presented to Emergency Department

Objectives: Upper gastrointestinal system bleeding are very important emergency problems. There are many factors that effect on mortality and morbidity. At last two decates by using endoscopy we improve on diagnosis and cures.

Methods: By the date from 01 January 2000 to 31 December 2000 we studied on 105 patients in emergency department of Karadeniz Technical University Farabi Hospital retrospectively.

Results: 69.5% of patients who were enrolled in the study were men and 30.5% of them were women. 43.8% patients had melena. We had used endoscopy on 95 patients. 29.5% of patients had been found duedonal ulcers and 23.2% of patients had erozive gastrit. 72.3% of patients were used medical treatment and 8.6% were undergo to operation.75.9% patients were used blood transfussion.

Conclusion: Upper gastrointestinal system bleedings are one of the most important emergency actions which should be approached by using multidicipline methods.

Key Words: Upper gastrointestinal bleeding, emergency department, endoscopies, gastric ulcer, duodenal ulcer

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir