moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Motor Nöron Hastalığı Tanısı ile İzlenen Bir Hastada Gelişen Rektum Adenokanseri
(Olgu Sunumu)

Nedim ÇEKMEN*, Özgür ÖZSOYLAR*, Mehmet AKÇABAY*, Mustafa ARSLAN*, Figen Sunay DEMİR*,
Deniz ERDOĞAN*, Ceyla İRKEÇ**


  * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,

** Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Motor nöron hastalığı (MNH) spinal kordun ön boynuz motor nöronlarında, beyin sapı motor çekirdeklerinde ve frontal lobun posterior bölgesindeki motor alan nöronlarında ilerleyici dejenerasyonla karakterize kronik bir hastalıktır. Kırkdokuz yaşında, erkek hasta, tüm vücudunda ve bacaklarında güç kaybı, yutkunma güçlüğü, ses kısıklığı, nefes darlığı, balgamını atamama, dilinde dolanma, yemek alışkanlığında bozulma, kilo kaybı, son günlerinde artan yürüyememe, çabuk yorulma şikayetleri üzerine acil servise başvurdu. Arteryel kan gazlarının kötüleşmesi ve bilincinin kapanması üzerine entübe edilerek mekanik ventilasyona tabi tutuldu ve reanimasyon yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Hasta, klinik ve elektrofizyolojik bulgular göz önüne alınınca alt motor nöron sendromu ön tanısı ile izleme alındı. Yatışının yedinci ayında hastanın rektal taze kanaması olması, kilo kaybının artması ve hemoglobin düzeyinin 6.6 g/dL, hemotokritin %18.6 olması üzerine genel cerrahi kliniğince yapılan endoskopik incelemelerinde rektosigmoid bileşkede ve rektumda iki adet ülserovejetan kitle izlendi. Buradan yapılan biyopsinin patolojik incelemesinin adenokanser ile uyumlu gelmesi üzerine operasyon planlanıp küratif amaçla "low" anterior rezeksiyon gerçekleştirildi. Hastaya onkoloji kliniği tarafından adjuvan kemoterapi önerildi, ancak hastamızın genel durumunun iyi olmaması nedeniyle kemoterapi uygulanmadı. Olgumuzu, alt MNH tanısından aylar sonra gelişen rektum kanseri nedeniyle sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Motor nöron hastalığı, malignansi, yoğun bakım ünitesi, paraneoplastik sendrom, rektum kanseri

SUMMARY

Development of Rectum Adenocarsinoma in a Patient with Motor Neuron Disease (ACase Report)

Motor neuron disease (MND) is characterized as a progressive degeneration at the motor neurons of anterior horn of the spinal cord, motor nuclei of brainstem and the motor area neurons of the posterior region of the frontal lobe. A 49 years old man admitted to the emergency service with the complaints of loss of power at lower extremities and trunk, difficulty in swallowing, hoarseness, shortness of breath, difficulty in expectoration, slurring in speech, weight loss, disorganization in feeding habits, getting tired easily and progressive inability of walking. Because of deterioration of arterial blood gas values and becoming unconscious, he was entubated, connected to mechanical ventilation and accepted to the reanimation intensive care unit (ICU). When clinical and electrophysiological findings were considered, he was followed up with the prediagnosis of lower motor neuron syndrome. During the 7th month of his follow up he was consulted to the general surgery department with the signs of rectal bleeding, increase in weight loss, 6.6 g/dL of hemoglobine level and 18.6% hemotocrite. Two ulserovegetative masses were observed at the rectosigmoid junction and rectum during his endoscopic examinations. The pathologic examination of these lesions was reported as adenocarsinoma. A low anterior resection operative was performed as a curative treatment for patient. Adjuvant chemotherapy was recommended by the oncology department. General status of the patient was not convenient therefore we couldn't have applied chemotherapy that has been recommended. We present a patient who was followed up in ICU with the diagnosis of developing rectum cancer, several months after MND.

Key Words: Motor neuron disease, malignancy, intensive care unit, paraneoplactic syndrome, rectum carsinoma

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir