moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Bacakta Ağır Deformite ve Fonksiyon Bozukluğuna Yol Açan Lineer Skleroderma Olgusu#
Zülal ERBAĞCI, Almıla TUNCEL

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP
ÖZET
Lineer skleroderma; lokalize sklerodermanın genellikle çocuklukta ve adölesan çağda görülen nadir bir varyantı olup, kozmetik ve psikolojik sorunların yanında ağır fonksiyonel morbiditeye yol açabilir. Etyolojisi bilinmemekle birlikte otoimmünite, lokal iskemi ve yaralanma, aşılanma, irradiyasyon, K vitamini enjeksiyonları, Borrelia burgdorferi ve Varicella infeksiyonları suçlanmıştır. Bazı olgularda lokal travma veya medulla spinalis zedelenmesi gibi travmatik sinir hasarı öyküsü vardır. Bu yazıda, beş yaşındaki bir kız çocuğunda omurgaya rastlayan künt travma sonrası gelişen, bacakta ağır deformite ve fleksiyon kontraktürlerine yol açan lineer bir skleroderma olgusu sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Lineer skleroderma, bacak deformitesi, fonksiyon bozukluğu, travma
SUMMARY
A Case of Linear Scleroderma Resulting in Severe Leg Deformity and Functional Abnormality
Linear scleroderma is a rare variant of localized scleroderma which is usually seen in childhood and adolescent period, and can cause severe functional morbidity as well as cosmetic and psychologic problems. Although its ethiopathogenesis is yet obscure, autoimmunity, local ischemia and injuries, vaccination, irradiation, K vitamin injections, Borrelia burgdorferi and Varicella infections have been incriminated. Some cases are preceded by a history of local trauma or traumatic nerve damage including spinal cord injury. In this report, we describe a case of linear scleroderma resulting in severe leg deformity and flexion contractures that had developed after a blunt trauma affecting vertebral column in a five year-old girl.
Key Words: Linear scleroderma, leg deformity, functional abnormality, trauma
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir