moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Koledok Alt Uç Taşının Perkütan Tedavisi#
Sinan ŞAHİN*, M. Halil ÖZTÜRK**, Mehmet GÜMÜŞ**, Serra ÖZBAL SOYLU**, Baki HEKİMOĞLU**

  * Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İSTANBUL
** SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, ANKARA
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; diagnostik ve drenaj amacıyla yapılan perkütan transhepatik kolanjiyografi (PTK) sırasında koledok alt ucunda tespit edilen taş olgusunu ve perkütan tedavisini sunmaktır. Sarılık şikayetiyle doktora başvuran 45 yaşındaki erkek hasta, endoskopik retrograt kolanjiyo pankreatografi (ERKP)'de papillası ödemli ve irregüler görüldüğünden ampulla vateri tümörü ön tanısıyla PTK ve drenaj işlemi için kliniğimize gönderildi. Ünitemizde hastaya yapılan PTK sırasında koledok alt ucunda 1 cm boyutunda taş izlendi. Taş, değişik kılavuz tel, kateter ve balon kateter manipülasyonlarıyla duodenoma düşürüldü. Sonuç olarak; koledok taşları PTK sonrasında tecrübeli ellerde perkütan yolla başarı ile tedavi edilebilir. Bu yöntem endoskopik tedaviye alternatif olabilir.
Anahtar Kelimeler: Ana safra kanalı taşı, balon dilatasyonu, tedavi
SUMMARY
Percutaneous Treatment of the Distal Choledochal Stone
Objective: To present a case with distal choledocholithiasis detected during percutaneous transhepatic cholangiography (PTC) procedure that was made for both diagnosis and drainage and to present the efficacy of percutaneous therapy.
Case description: A 45 year old male patient with the complaint of jaundice was referred to our clinic for PTC and drainage procedures with a preliminary diagnosis of ampulla vateri tumor since his papilla had appeared edematous and irregular in endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP). A choledochal stone 1 cm in diameter was diagnosed in the distal choledochus during the PTC procedure performed in our clinic. The stone was pushed to the duodenum by the manipulations with the use of various guide wires, catheters and balloon catheters.
Conclusion: Stones of the choledochus can be successfully managed via percutaneous approach after PTC procedure in experienced hands, and this method could be an alternative to the endoscopic therapy.
Key Words: Common bile duct calculi, balloon dilatation, therapy
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir