moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Meme Kanserinin Vulva Metastazı Olgu Sunumu

Oğuz Galip YILDIZ*, Bünyamin KAPLAN *, Eray KARAHACIOĞLU*, Işın SOYUER**,
Serdar SOYUER*, Mustafa ALTINBAŞ***


    * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı,

  ** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,

*** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, KAYSERİ

ÖZET

Meme kanserinden vulvaya metastaz ender rastlanmakta olup, literatürde az sayıda olgu bulunmaktadır. Bu sunum, vulvaya meme kanseri metastazı olan bir olgu içermektedir. Bu olguda, hastalığın başlangıcından itibaren 3 yıl içinde ilk olarak akciğer metastazı, daha sonra da vulva metastazı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, vulva metastazı

SUMMARY

Case Report: Breast Cancer with Vulva Metastasis

Metastasis of breast cancer to vulva is rare and only a few cases have been previusly reported. This report is consisted of a breast carcinoma metastasis to the vulva. In this case, from starting of illness, lung metastasis developed firstly, then vulva metastasis occured in three years.

Key Words: Breast cancer, vulva metastasis

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir