moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Karaciğer Biyopsisi; Bir Gastroenteroloji Kliniğinin Retrospektif Çalışması ve
İç Hastalıklarına Yönelik Öneriler
Mustafa CANKURTARAN*, Taylan KAV**, Ersan ÖZARSLAN**, Serap ARSLAN**,
Cenk SÖKMENSÜER***, Figen BATMAN**, Yusuf BAYRAKTAR**, Bülent SİVRİ**,
Halis ŞİMŞEK**, Gonca TATAR**, Bedri UZUNALİMOĞLU***, Burhan KAYHAN**

    * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
  ** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Ünitesi,
*** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, karaciğer biyopsi endikasyonları, komplikasyonları ve patoloji sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem: Ocak 1999-Ağustos 2000 tarihleri arasında alınan 409 karaciğer biyopsisinin patoloji sonuçlarına hastanemiz patoloji arşivinden; aynı hastaların klinik bilgilerine hasta dosyalarından ve karaciğer biyopsi kayıt arşivinden ulaşıldı. Hastaların biyopsi endikasyonları ve sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: En sık saptanan karaciğer biyopsi endikasyonu hepatit B virüsü infeksiyonu olan hastaların araştırılmasıydı. Patoloji sonuçlarında da viral etyolojiler ön sıralarda olmasına rağmen nonspesifik karaciğer hasarı, steatohepatitis, otoimmün hastalık ve toksik hepatit gibi farklı patoloji sonuçları da yer aldı. Sebebi bilinmeyen karaciğer fonksiyon testlerindeki yükseklik araştırıldığında HCV etkisi ön planda yer almaktaydı.
Tartışma: Karaciğer biyopsi en sık endikasyonu hepatit virüslerine bağlı karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme idi. Karaciğer biyopsi  sonuçlarındaki çeşitlilik, histopatolojik değerlendirmenin önemini göstermektedir. Ancak, sağlıklı verilere ulaşmak için uygun biyopsi materyalinin alınmasında farklı yaklaşımlar uygulanabilir, üstünlükleri ve farklılıklarının belirlenmesinde çeşitli merkezlerin verileri karşılaştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Karaciğer biyopsisi, endikasyon, patoloji
SUMMARY
Liver Biopsy; A Retrospective Study of A Gastroenterology Clinic and Recommandations to Internal Medicine
Objective: With this study examination and evaluation of the indications, results and complications of liver biopsy were aimed.
Methods: In this study 409 patients and their liver biopsies done between January 1999-August 2000 were investigated retrospectively and liver biopsy indications and results of the biopsies were discussed. The most common indication of liver biopsy was elevation of liver function tests due to hepatitis virus B and C.
Results: The most common liver biopsy indication was the hepatitis B virus related diseases. In between the results of the pathologic examination; besides hepatitis B virus effects, there were ottoimmun diseases, nonspesific results and steatohepatitis. The most common resultwas hepatitis C virus effect in between the elevated liver function tests withoutknown etiology.
Conclusion: The heterogenecity of liver biopsy results show the significance of evaluation of the biopsies. To achieve more accurate results and conclusions, biopsy series of different centers should be investigated together.
Key Words: Liver biopsy, indication, pathology
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir