moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

FMF'li Hastaların Ailelerine Genetik Danışma#
Dilara SÜLEYMANOVA KARAHAN*, Yurdanur KILINÇ**

  * Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı,
** Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
ÖZET
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Genetik Ünitesi'ne kadın-doğum polikliniğinden, ailelerin erkeklerinde ailevi Akdeniz ateşi (FMF) sendromu olan, kötü gidişli obstetrik anamnezi olan ve habitual abortuslu iki aile ile çocuk polikliniğinden 10 yaşında FMF olan kız çocuğu, tıbbi genetik danışım ve sitogenetik araştırma için gönderilmiştir. Genetik danışım yapılan FMF'li hastaların üçünün de Colchicum-Dispert® aldığı bildirildi. İncelenen karyotipleri normal bulundu. Başvuran kişilere yapılan karyotip analizlerinin amacı, kötü obstetrik anamnezin ve habitual spontan abortus nedenlerini kromozom düzeyinde incelemektir. Ailelere genetik danışım verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: FMF, genetik danışım
SUMMARY
The Genetics Counseling to the Families of FMF Patients
Two families with bad prognostic outcome about familial Mediterranean fever (FMF) and one female child were sent for genetic counseling and cytogenetic investigation to Clinical Genetics Department of Medical Faculty of Çukurova University. Two families had bad clinical outcome of FMF in males and they had the histories of habitual abortion in their family. Third case was a 10 year-old female with FMF. All three patients were taking Colchicum Dispert®. The karyotypes analysis were found in normal. We must give genetic counseling to the families with bad obstetrical histories and habitual spontaneous abortions for the explanation of the causes of these bad pregnancy outcomes.
Key Words: FMF, genetic counseling
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir