moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Sebebi Bilinmeyen Ateş Olgusu: Erişkin StillHastalığı
Hürrem BODUR*, Hatice BODUR**, Ayşe ERBAY*, Esragül AKINCI*, Aylin ÇOLPAN*

  * Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
** Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, ANKARA
ÖZET
Erişkin Still hastalığı, etyolojisi ve patogenezi bilinmeyen sistemik inflamatuvar bir hastalıktır. Erişkinlerde az rastlanmakla birlikte, sebebi bilinmeyen ateşin en sık romatizmal nedenidir. Karakteristik bulgular "quotidian" ateş, geçici raş, artralji, artrit, poliserösit, hepatosplenomegali ve lökositozdur. Tanı koydurucu test veya patognomonik histopatolojisi yoktur. Günümüzde erişkin Still hastalığı tanısı klinik dışlama ile konulmaktadır. Sebebi bilinmeyen ateş nedeni ile araştırılan ve erişkin Still hastalığı tanısı konulan bir olgu, literatür verileri ile tartışıldı.
Anahtar Kelimeler: Erişkin Still hastalığı, sebebi bilinmeyen ateş
SUMMARY
Fever of Unkown Origin: Adult Onset Still's Disease
Adult onset Still's disease (AOSD) is a systemic inflammatory disorder of unknown etiology and pathogenesis. Although this disorder is uncommon in adults, it has been noted to be the most common rheumatic cause of fever of unknown origin (FUO). Characteristic manifestations are quotidian fever, evanescent rash, arthralgia, arthritis, polyserositis, hepatosplenomegaly and leucocytosis. There is no diagnostic test or pathognomonic histopathology. Today, AOSD remains is a clinical diagnosis exclusion. Here we present a patient with AOSD who investigated for FUO and rewieved the literature.
Key Words: Adult onset Still's disease, fever of unknown origin
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir