moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Tirotoksik Hipokalemik Periyodik Paralizi: Olgu Sunumu
Erdal ESKİOĞLU, Mehmet DEMİR, Mehmet KÖŞ, Fatih DEDE, Enver ÜNER

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Dahiliye Kliniği, ANKARA
ÖZET
Tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi (THPP), tiroid hastalıkları ile ilişkili olarak ortaya çıkan, tekrarlayan hipokalemi ve saatlerden günler kadar değişebilen akut kas güçsüzlüğü ile karakterize bir hastalıktır. Asya ırkı erkeklerde daha sık olarak görülmektedir. Genellikle üçüncü ile beşinci dekadda ortaya çıkar. Hastalığın fizyopatolojisinde Na+-K+ ATPaz pompasının hiperaktivitesi sonucu iskelet kas hücresi içine akut K+ iyonu geçişi sorumlu tutulmaktadır. Biz bu yazıda, 33 yaşında karbonhidrat intoleransı ile seyreden THPP tanısı almış olgumuzu sunduk.
Anahtar Kelimeler: Tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi (THPP), hipokalemi, akut kas güçsüzlüğü
SUMMARY
Thyrotoxic Hypokalemic Periodic Paralysis:Case Report
Thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis is a thyroid-related disorder that is manifested as recurrent episodes of hypokalemia and muscle weakness lasting from hours to days. Thyrotoxic periodic paralysis is most commonly described among Asian men. Usually occurs in the third to fifth decades. The pathophysiology involves hyperactivity at the Na+-K+ ATPase pump resulting in excess influx of K+ into skeletal muscle cell. In this case we reported a 33 years old patient diagnosed as thyrotoxic periodic paralysis and presented with glucose intolerance.
Key Words: Thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis (THPP), hypokalemia, muscle weakness
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir