moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Ambulatuvar Kan Basıncı Takibi ve Tanı Konulmasındaki Önemi

Kani GEMİCİ*, Murat SARAÇ*, İlker ERCAN**, İbrahim BARAN*, Sümeyye GÜLLÜLÜ*,
Ali AYDINLAR*, Jale CORDAN*


  * Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,

** Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, BURSA

ÖZET

Amaç: Kan basıncının doğru olarak ölçülmesi, bazı normotensif olguların yanlışlıkla hipertansif olarak etiketlenmesini önleyebilir. Kan basıncındaki değişkenlikler, yaş ve kan basıncındaki artışlarla paralel olarak artar. Normotensif kişilerde bile kan basıncı 24 saat boyunca oldukça fazla değişir. Sistolik kan basıncında 140 mmHg ve diyastolik kan basıncında 90 mmHg'nın üzerinde izole ve aralıklı yükselmeler nadir değildir. Kan basıncı sirkadiyen bir ritim izler ve bu ritme göre kan basıncı sabah saatlerinde en yüksek, akşam saatlerinde en düşüktür.

Yöntem: Bu çalışma, kardiyoloji polikliniğine hipertansiyon ön tanısıyla gönderilen ve farklı birkaç ölçüm sonunda kan basıncı değerleri 135/85 mmHg'nın üzerinde olan, 25'i kadın 19'u erkek (ortalam yaş 43 ± 8) toplam 44 olgu ile gerçekleştirildi. Hastalara ambulatuvar kan basıncı takiplerinin önemi anlatılarak onayları alındı ve randevu verilerek sabah 08:00-08:30 saatlerinde kan basıncı Holter aygıtı takıldı. Aygıt her 20 dakikada bir kan basıncı ölçecek şekilde programlandı. Olgular, günlük çalışmalarında hiçbir değişiklik yapmadan 24 saat boyunca, Holter aygıtını nasıl takılı tutacakları ve ertesi gün aynı saatlerde gelerek kan basıncı monitörlerini çıkarttırmaları konusunda bilgilendirildi. Yirmidört saat sonrasında çıkartılan aygıtlar, "ABPM with Mobil-O-Graphy, I.E.M. GmbH-1998" ambulatuvar kan basıncı programında okunarak değerlendirildi, grafikleri çizdirildi.

Bulgular: Olguların sistolik, diyastolik, ortalama kan basıncı değerleri ve kalp hızı değişkenlikleri önce; sabah 08:00-10:00, öğle 12:00-14:00 ve akşam 20:00-22:00 saatlerinde elde edilen değerler bakımından karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmalar arasında istatistiksel bir farklılık saptanmadı. Olguların kan basıncı değerleri ve kalp hızı değişkenlikleri daha sonra gündüz aralığı (08:00-23:59) ve gece aralığı (00:00-07:59) olarak ayrıldı, ortalamaları alındı. Gece ve gündüz aralığında elde edilen değerler karşılaştırıldığında sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırasıyla p< 0.001, p< 0.001, p< 0.0001, p< 0.001).

Yorum: Kan basıncında 24 saat boyunca oluşan değişiklikler, ambulatuvar kan basıncı monitörizasyonu ile kolaylıkla yakalanabilir. Hipertansiyon tanısının konulmasında, ambulatuvar kan basıncı takiplerinin, poliklinik muayeneleri sırasında yapılan birkaç kan basıncı ölçümünden daha güvenilir olduğu, hele bazı özel durumlarda çok yararlı olabileceği açıktır. Poliklinik muayeneleri sırasında kan basıncı yüksek bulunan, ancak ambulatuvar kan basıncı takiplerinde kan basıncı değerleri normal sınırlarda olan olgular, hipertansiyona bağlı uç organ hasarı saptanmadıkça hipertansif olarak etiketlenmemeli ve antihipertansif ilaçlarla tedavi edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, ambulatuvar kan basıncı takibi

SUMMARY

Ambulatory Blood Pressure Monitoring and Its Diagnostic Importance

Objective: The measurement of blood pressure correctly can prevent to avoid erroneous labeling of a normotensive patient as hypertensive. The variability of blood pressure increases with age and with the level of the blood pressure. Even for normotensive individuals, however, blood pressure varies considerably throughout a 24 hour period. Isolated intermittent elevations of systolic blood pressure (SBP) to levels above 140 mmHg and diastolic blood pressure (DBP) to levels above 90 mmHg are not uncommon. Blood pressure follows a circadian rhythm and is highest in the early morning hours and lowest at night.

Method: The study was performed at cardiology outpatient clinic with 44 cases (25 female, 19 male, mean age was 43 ± 8) referring to assessing for hypertension. It has given detailed information about hypertension and ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) and has obtained written consent information from all participants. Twenty-four-hour ABPM was performed by use of automated noninvasive device (ABPM with Mobil-O-Graphy, I.E.M. GmbH-1998). Blood pressure was registered automatically at 30 minutes intervals for a 24 hour period.

Results: The mean values of SBP, DBP, MBP and heart rate (HR) obtained during morning (08:00-10:00), midday (12:00-14:00) and evening (20:00-22:00) hours compared statistically to each other and can not find statistical significance. The obtained values divided as daytime period (08:00-23:59) and night-time period (00:00-07:59) and compared to each other and found out statistically significant (p< 0.001, p< 0.001, p< 0.0001, p< 0.001 respectively).

Conclusion: The variability of blood pressure through 24 hours is easily recognized by ambulatory monitoring. It is clear that ABPM may be better than office readings especially some troubles. We conclude the people with high office readings who are found to be normotensive by ABPM should not be labeled as hypertensive or treated with antihypertensive drugs unless hypertensive target organ damage is present.

Key Words: Hypertension, ambulatory blood pressure monitoring

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir