moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Progresif Sistemik Sklerozlu Bir Hastada Gelişen Sekonder Amiloidoz

Gülsüm Emel PAMUK*,  Ömer Nuri PAMUK*, Mehmet Rıza ALTIPARMAK*, Melike TANVERDİ**, 
Nesrin UYGUN***, Sebahattin YURDAKUL**


    * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı,

  ** İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı,

*** İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

ÖZET

Progresif sistemik skleroz (PSS) böbrekler dahil, birçok organı etkileyebilen bir konnektif doku hastalığıdır. PSS'ye bağlı sekonder amiloidoz gelişimi oldukça nadirdir. Biz PSS tanısından 9 yıl sonra nefrotik sendrom gelişen ve renal biyopsisi sekonder amiloidozla uyumlu bulunan bir hasta sunuyoruz. Hasta özefagustaki telanjiektazilerine bağlı masif üst gastrointestinal sistem (GİS) kanaması nedeniyle kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Progresif sistemik skleroz, sekonder amiloidoz, nefrotik sendrom, gastrointestinal hemoraji

SUMMARY

Secondary Amyloidosis in a Patient with Progressive Systemic Sclerosis

Progressive systemic sclerosis (PSS) is a connective tissue disease which  might affect many organs, including the kidneys. The development of secondary amyloidosis due to PSS is quite rare. We present a patient who developed nephrotic syndrome 9 years after being diagnosed as PSS, and whose renal biopsy was compatible with secondary amyloidosis. He died due to massive upper gastrointestinal bleeding from esophageal telangiectasias.

Key Words: Progressive systemic sclerosis, secondary amyloidosis, nephrotic syndrome, gastrointestinal hemorrhage

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir