moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Propiltiourasil Tedavisine Bağlı Agranülositoz Gelişen Bir Olgunun Lityum Karbonat ile Tedavisi

Mustafa CESUR, Şenay ARIKAN, Mehmet ARIKAN,  Selma KARAAHMETOĞLU, Osman MÜFTÜOĞLU


Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, ANKARA

ÖZET

Antitiroid ilaçlar olan propiltiourasil ve metimazol hipertiroidi tedavisinde sıklıkla kullanılan tedavi ajanlarıdır. En önemli yan etkilerinden biri agranülositoz olup ilaç tedavisinin kesilmesi gerekir. Hem agranülositoz tedavisinde hem de hipertiroidi tedavisinde lityum karbonat alternatif bir tedavi seçeneği sağlar. Bu nedenle propiltiourasil tedavisine bağlı agranülositoz gelişen bu olgu tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hipertiroidi, propiltiourasil, agranülositoz, lityum karbonat

SUMMARY

A Case of Propylthiouracil Induced Agranulocytosis with Lithium Carbonate

Antithyroid drugs propylthiouracil and methimazole are medical agents which are frequently used in hyperthyroidism treatment. One of the most important side effect of them is agranulocytosis in which the drug treatment must be stopped. Lithium carbonate is an alternative treatment which is used either in agranulocytosis or in hyperthyroidism. Thus using of lithium in a case of agranulocytosis related propylthiouracil is discussed.

Key Words: Hyperthyroidy, propylthiouracil, agranulocytosis, lithium carbonate

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir