moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Üst Ekstremite Spastisitesinin Tedavisinde Botulinum A Toksini

Gülçin KAYMAK KARATAŞ, Jale MERAY, Vesile SEPİCİ


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Amaç: Serebrovasküler olaya bağlı hemiplejik hastalarda üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum A toksininin yeri ve etkinliğinin saptanması.

Yöntem: Serebrovasküler atak sonrası hemipleji gelişen (12 erkek, 7 kadın) 19 hasta çalışmaya dahil edildi. Klinik değerlendirmeye göre belirlenen kaslara botulinum A toksin enjeksiyonu yapıldı. Toksinin etki süresini ve etkinliğini saptamak amacıyla hastalarda aktif ve pasif eklem hareket açıklığı ile Ashworth skalasına göre spastisite değerlendirildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 54.7 ± 16.0 (11-73 yaş) yıl olan hastalarda etkinin ilk hafta içerisinde başladığı ve 3-4 ay boyunca devam ettiği gözlendi. Tedavi öncesinde ortalama spastisite skoru 3.0 ± 0.6 iken, tedavi sonrası spastisite skoru 1.5 ± 0.5 olarak saptandı. Botulinum A toksin enjeksiyonu sonrası spastisite skorundaki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.001).

Yorum: Botulinum A toksininin hemiplejik hastalarda üst ekstremite spastisitesinde etkin ve güvenilir bir tedavi seçeneği olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Spastisite, hemipleji, botulinum A toksini

SUMMARY

Botulinum Toxin A in Upper Limb Spasticity Treatment

Objective: To investigate the safety and efficacy of botulinum toxin A for upper limb spasticity in stroke patients.

Method: A total of 19 stroke patients (12 male, 7 female) were included in the study. Target muscles were selected on the basis of clinical determination. Active and passive range of motions, Ashworth spasticity scores were obtained in order to determine the duration of effect and efficacy of the toxin.

Results: In patients whose mean age was 54.7 ± 16.0 (11-73) years, the onset of effect was in the first week and duration of effect was 3-4 months. Mean spasticity score was 3.0 ± 0.6 before the injection and 1.5 ± 0.5 after the injection. The decrease in the mean spasticity score after the botulinum toxin A injection was statistically significant (p< 0.001).

Conclusion: It was concluded that botulinum toxin A appears to be an effective and safe treatment choice for upper limb spasticity in hemiplegic patients.

Key Words: Spasticity, hemiplegia, botulinum toxin A

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir