moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Lenfadenopati Ayırıcı Tanısında Kikuchi-Fujimoto Hastalığı: Bir Olgu Sunumu

Ulufer ÇELEBİ*, Ünsal HAN**, Okan YAYAR*, Güven ÇELEBİ***, İ. Safa YILDIRIM*


    * SSK Ankara Eğitim Hastanesi, 3. Dahiliye Kliniği,

  ** SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Patoloji Kliniği,

*** SSK Ankara Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, ANKARA

ÖZET

Kikuchi-Fujimoto hastalığı, sıklıkla servikal lenfadenopatilerle seyreden, kendi kendini sınırlayan ve etyolojisi bilinmeyen benign bir hastalıktır. Klinik ve histopatolojik özellikleri hastalığın sıklıkla, lenfoma, infeksiyöz mononükleoz ve tüberküloz lenfadenit şeklinde yanlış tanı almasına neden olur. Nadir görülmesine karşın, lenfadenopati ayırıcı tanısında karışabildiği hastalıklar nedeniyle klinik önemi vardır. Bu bildirimde dahiliye kliniğinde servikal lenfadenopati sebebi araştırılırken Kikuchi-Fujimoto hastalığı tanısı alan bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kikuchi-Fujimoto hastalığı, servikal lenfadenopati, cilt erüpsiyonu.

SUMMARY

Kikuchi-Fujimoto Disease: As a Reason of Servical Lymphadenopathy a Case Report

Kikuchi-Fujimoto disease is a benign self-limiting disease of unknown etiology that presents itself often with servical lymphadenopathies. The clinical and histopathological characteristics cause the disease to be usually misdiagnosed as lymphoma, infectious mononucleosis and tuberculosis lymphadenitis. Although a rare disease, Kikuchi-Fujimoto disease has clinical importance because of the differential diagnosis of lymphadenopathy that it can be mistaken for. This paper reports a case diagnosed as Kikuchi-Fujimoto disease while being investigated for her servical lymphadenopathies in the internal medicine clinic.

Key Words: Kikuchi-Fujimoto disease, servical lymphadenopathy, skin eruption.

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir