moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Ailevi Akdeniz Ateşinin Değişen Yüzü: Patofizyolojide ve Tanıda Genetik Özellikler

Ahmet Alper KIYKIM, Bülent ALTUN, Mustafa ARICI


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, ANKARA

The Changing Face of Familial Mediterranean Fever: The Genetic Features in Pathophysiology and Diagnosis

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz ateşi, genetik özellikler.

Key Words: Familial Meditarian fever, genetic features.

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir