moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Hepatit A İnfeksiyonunun Klinik Belirtileri

Gönül TANIR, Necdet KUYUCU, Birgin TÖRER, Funda KILIÇARSLAN


Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Merkezi, ANKARA

ÖZET

Amaç: Çocuklarda semptomatik hepatit A virüs (HAV) infeksiyonunun klinik ve biyokimyasal özellikleri ile atipik klinik seyir gösteren olguların incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Akut hepatit belirtileri ile başvuran ve anti-HAV IgM pozitifliğinin gösterilmesi ile hepatit A tanısı alan 95 hastanın klinik ve laboratuvar verileri retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: En fazla (%56.8) hasta 6-10 yaş arasında bulundu. Hepatitli hasta ile temas öyküsü sadece 15 (%15.7) hastada saptandı. Hastaların %70.5'inde sarılık, %54.7'sinde hepatomegali ve %10.5' inde splenomegali saptandı. Laboratuvar testlerinde aspartat aminotransferaz (AST) 25-4854 U/L, alanin aminotransferaz (ALT) 5-4574 U/L, alkalen fosfataz (ALP) 97-2515 U/L total bilirubin 0.47-28.33 mg/dL arasında bulundu. Atipik belirtiler bir hastada fulminan hepatit, bir hastada alevlenme gösteren klinik seyir, bir hastada kolestaz olarak belirlendi. İkisinde plevral efüzyon da bulunan 3 hastada asit saptandı. Beş (%5.2) hasta hastaneye yatırılarak, 90 (%94.7) hasta ayaktan izlendi.

Yorum: Hepatit A infeksiyonunun çocuklarda genellikle komplikasyonsuz seyretmesine rağmen, fulminan hepatik yetmezliğe, kolestaza, plevral efüzyon ve asite de neden olabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hepatit A, klinik özellikler, atipik belirtiler

SUMMARY

Clinical Manifestations of Hepatitis A Infection

Objective: The purpose of this study was to determine the clinical, biochemical features and atypical manifestations of symptomatic hepatitis A virus (HAV) infections in children.

Method: Ninety-five patients with symptoms of acute hepatitis and confirmed diagnosis of hepatitis A by the detection of anti-HAV IgM were studied in this retrospective study.

Results: The majority of patients (56.8%) were in age group of 6-10 years old. A history of previous exposure to a patient with hepatitis was elicited in 15/95 (15.3%). Seventy percent of patients had jaundice, hepatomegaly was present in 54.7% and splenomegaly 10.5%. The results of laboratory tests were aspartate aminotransferase (AST) 25-4854 U/L, alanine aminotransferase (ALT) 5-4574 U/L, alkaline phosphatase (ALP) 97-2515 U/L, total bilirubin levels 0.47-28.33 mg/dL. Atypical manifestations included fulminant clinical sourse, relapse and cholestasis. Three patients presented with ascites, two of them had pleural effusions. Of these 95 patients, five (5.2%) were admitted to the hospital.

Conclusion: We concluded that the course of HAV infections in children is usually uncomplicated, but HAV is also associated with fulminant hepatic failure, cholestasis, pleural effusion and ascites.

Key Words: Hepatitis A, clinical manifestations, atypical features

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir