moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İstatistik Danışmanlık Çalışmaları

Said BODUR


Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, KONYA

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, bir tıp fakültesinde verilmekte olan istatistik danışmanlık hizmetinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1996-2000 yıllarında akademik elemanların istatistik danışma amacıyla yaptıkları başvurular ve yapılan istatistiksel işlemler kaydedildi.Bu çalışmalar yıllara, yayının türüne, yapıldığı bölüme, başvuranın kariyerine, hangi aşamada başvurduğuna, yapılan işlem ve analiz düzeyine göre irdelendi.

Bulgular: İstatistiksel danışma için 1996-2000 yıllarında 261 başvuru oldu. Başvuruların %41.4'ü tez, %58.6'sı makale ve bildiri amaçlı idi. Çalışmaların %20.3'ü temel tıp, %49.8'i dahili tıp, %29.9'u cerrahi tıp bilimlerindendi. Başvuru sahiplerinin %55.9'u uzmanlık-doktora-yüksek lisans öğrencisi, %41.1'i öğretim üyesiydi. Yıllara göre öğretim üyesi başvuru oranı artmaktaydı. Başvuruların %14.9'u planlama, geri kalanı sonraki aşamalarda gelmişti. Öğrenci statüsünde bulunanlar öğretim üyelerine göre daha erken aşamalarda başvurmaktaydı. Araştırmaların %69.0'una tanımlayıcı ve temel istatistikler, %31.0'ine ise çoklu ve ileri analizler uygulandı.

Yorum: Tıbbi araştırmalarda istatistik danışmana başvuruların büyük çoğunluğu veriler toplandıktan sonra yapılmaktadır. Daha erken aşamalarda danışılması, hataların azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: İstatistik, danışmanlık, araştırma, tez, makale

SUMMARY

Statistics Consultions in Selçuk University School of Medicine

Objective: This study was aimed to evaluate statistical consultation in a medical school.

Method: The applications to statistician from academic staff for statistical analysis of their research and applied procedures were recorded between 1996-2000 in Medical School of Selçuk University. The applications were evaluated based on the type of publication, the distribution of departments, the position of applicant, the step of research and level of statistical analysis.

Results: 261 applications were done for statistical advisement in the period of 1996-2000. 41.4% of 261 studies was for thesis and 58.6% for article and presentation. 20.3% was from the departments of basic science, 49.8% in departments of the internal medicine, and 29.9% in departments of the surgical medicine. 55.9% of applicants was in the status of postgraduate and 41.1% was lectureship. The incidence of lectureship was increased year by year. 14.9% of applicants was at the stage of planning of study and others were at the stage of statistical analysis. The application ratio of the postgraduate students at early stage was higher than the lectureships. Descriptive and basic statistics were applied to 69.0% of these studies and multiple comparisons and advanced statistics were applied to 31.0% of them.

Conclusion: Most of the applications for statistics advisement has done in the stage of data analysis. Earlier applications to statistician will contribute to the decrease of errors.

Key Words: Statistics, advisement, research, thesis, article

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir