moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Gamna-Gandy Cisimcikleri ve MRI

Meltem ÇETİN*, Gülgün DEMİRPOLAT**, Işıl BİLGEN**, Nevra ELMAS**


  * Department of Radiology, School of Medicine  Süleyman Demirel University, ISPARTA

** Department of Radiology, School of Medicine Ege University, İZMİR

ÖZET

Gamna-Gandy Cisimcikleri ve MRI

Amaç: Sirotik hastaların dalak ve karaciğerinde hemosiderin birikimine bağlı olarak ortaya çıkan Gamna-Gandy cisimciklerinin MRG bulgularının araştırılması.

Yöntem: Portal hipertansiyon ve siroz tanısıyla Ege Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı'na gönderilen hastalara 1.5 T cihaz ile MRG incelemesi yapıldı. T1A, T2A, true FISP ve postkontrast T1A teknikleri kullanıldı.

Bulgular: MRG ile 4 olguda dalakta, 3 olguda hem dalak hem de karaciğerde olmak üzere toplam 7 olguda hipointens nodüller saptandı. Lezyonlar 3-5 mm çapındadır ve en iyi şekilde postkontrast T1A görüntülerde izlenmektedir. Lezyonlar, karakteristik MRG görünümleri nedeniyle siderotik nodüller (Gamna-Gandy cisimcikleri) olarak belirlendi.

Yorum: Gamna-Gandy cisimcikleri ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile saptanamaz. Nodüllerin gösterilebilmesi için paramagnetik duyarlılık özelliği nedeniyle MRG gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Gamna-Gandy cisimcikleri, MRI

SUMMARY

Gamna-Gandy Bodies and MRI

Objective: To investigate the MRI findings of Gamna-Gandy bodies, which occur secondary to hemosiderin accumulation in the liver and spleen of the chirrotic patients.

Method: The patients with portal hypertension and chirrosis who referred to radiology department of Ege University Hospital, MRI examinations were performed on a 1.5 T machine. MR technique consisted of T1W, T2W, true FISP and postcontrast T1W images.

Results: MRI study revealed hypointense nodules in spleen (n= 4), both in liver and spleen (n= 3) in a total of 7 patients. The lesions were 3-5 mm in diameter, which were best appearent on post-contrast T1W images. Because of their characteristic MRI appearance, the lesions were diagnosed as siderotic nodules (Gamna-Gandy bodies).

Conclusion: Gamna-Gandy bodies can neither be detected by ultrasonography nor CT. MRI is essential in the demonstration of these nodules, because of their paramagnetic susceptibility.

Key Words: Gamna-Gandy bodies, MRI, chirrosis

ÖZET

Gamna-Gandy Cisimcikleri ve MRI

Amaç: Sirotik hastaların dalak ve karaciğerinde hemosiderin birikimine bağlı olarak ortaya çıkan Gamna-Gandy cisimciklerinin MRG bulgularının araştırılması.

Yöntem: Portal hipertansiyon ve siroz tanısıyla Ege Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı'na gönderilen hastalara 1.5 T cihaz ile MRG incelemesi yapıldı. T1A, T2A, true FISP ve postkontrast T1A teknikleri kullanıldı.

Bulgular: MRG ile 4 olguda dalakta, 3 olguda hem dalak hem de karaciğerde olmak üzere toplam 7 olguda hipointens nodüller saptandı. Lezyonlar 3-5 mm çapındadır ve en iyi şekilde postkontrast T1A görüntülerde izlenmektedir. Lezyonlar, karakteristik MRG görünümleri nedeniyle siderotik nodüller (Gamna-Gandy cisimcikleri) olarak belirlendi.

Yorum: Gamna-Gandy cisimcikleri ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile saptanamaz. Nodüllerin gösterilebilmesi için paramagnetik duyarlılık özelliği nedeniyle MRG gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Gamna-Gandy cisimcikleri, MRI

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir