moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Sağlıklı Kişilerde Platelet Fonksiyonlarının Yaş ile İlişkisinin Tam Kan Agregometresi ile Araştırılması

Gülsan TÜRKÖZ SUCAK*, Münci YAĞCI*, Gülriz ERSÖZ** Rauf HAZNEDAR*


  * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Amaç: Arteriosklerotik kalp hastalıklarının patogenezinde plateletler ve plateletlerden salgılanan bir takım mitojenik ve kemotaktik faktörler rol oynamaktadır. Akut myokard infarktüs (AMI) ve inme gibi arteriosklerotik hastalıkları olan kimselerde platelet hiperagregabilitesi olduğu bilinmektedir. Arteriosklerotik damar hastalıkları özellikle orta yaş üzeri popülasyonda sık görülmektedir. Plateletlerin intrinsik fonksiyonları ve plateletlerde ilerleyen yaş ile oluşabilecek değişiklikler arterioskleroz  patogenezinde rol oynayabilir. Artmış platelet fonksiyonları, arteriosklerotik damar hastalıklarının oluşması ve ilerlemesini kolaylaştırabilir.

Yöntem: Bu çalışmada bu hipotezi araştırmak amacıyla, platelet fonksiyonlarını in vitro koşullarda en iyi şekilde yansıtan tam kan agregometresi ile platelet agregasyon ve sekresyon testleri, genç ve ileri- orta yaşları temsil eden herbiri sağlıklı 20 bireyden oluşan iki grupta çalışılmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada iki grup arasında adenosine diphosphate (ADP), kollagen, araşidonik asit ve ristosetin ile uyarılan plateletlerin maksimum agregasyon şiddetleri ve salınan ATP bakımından anlamlı bir farklılık bulunmadığı tesbit edilmiştir.

Yorum: Sağlıklı bireylerde yapılan bu çalışmada, tek başına yaş faktörünün platelet fonksiyonlarında bir değişikliğe yol açmadığı saptanmış, arteriosklerozlu hastalarda saptanan platelet aktivite artışının yaş dışındaki faktörlerden ileri gelebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaş, plateletler, agregasyon, sekresyon

SUMMARY

Investigation of the Relationship Between Age and Platelet Functions with Whole Blood Aggregometry

Purpose: Platelets and some platelet derived mitogenic and chemotactic factors are known to be involved in the pathogenesis of the atherosclerotic cardiovascular disease. Platelet reactivity is augmented in patients with acute myocard infarction (AMI) and stroke. Possible age related changes in the behaviour of the platelets may play a role in the initiation and progression of atherosclerotic lesions.

Method: The platelet aggregation and secretion, in a group of 40 healthy  (20 young and 20 old) individuals was studied with the whole blood lumi-aggregometer in the present study to investigate this hypothesis.

Results: No difference between the two groups with respect to maximum aggreagtion intensity and the secreted ATP was detected when platelets were stimulated with adenosine diphosphate (ADP), arachidonic acid, collagen and ristocetin.

Conclusion: Age as a sole factor was not found to influence platelet reactivity in healthy individuals. The increased platelet reactivity in patients with atherosclerosis may be relevant to factors other than age.

Key Words: Platelets, aggregation, secretion, advancing age

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir