moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Ağrılı Diabetik Nöropati Tedavisinde Meksiletin ve Amitriptilin

Yaşar ÖZKUL*, Tunzele SEYDALIYEVA**, İmran ŞAN***


    * Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

  ** Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

*** Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ŞANLIURFA    

ÖZET

Amaç: Ağrılı diabetik nöropati tedavisinde meksiletin ve amitriptilinin etkinliklerini incelemek.

Yöntem: Oral antidiabetik tedavi alan ve iyi glisemik kontrolü olan 40 ağrılı diabetik nöropatili hastaya 4 hafta süre ile meksiletin (600 mg/gün) ve 2 haftalık boş dönem sonrası 4 hafta süre ile amitriptilin (125 mg/gün) verildi. Ağrı skorları visuel analog skala kullanılarak, tedavi öncesi ve tedavi süresince 2 haftalık aralarla saptandı. Elektrokardiyografi, serum glikoz ve glikolize hemoglobin incelemeleri de aynı aralarla yapıldı.

Bulgular: Her iki ilaç da 2. ve 4. haftalarda ağrı skorlarında belirgin azalmalar sağladı (4 karşılaştırma için de p< 0.0001). Meksiletin kullanımında ağrı skoru 4.68'den 2. haftada 3.17'ye, 4. haftada 2.67'ye düştü. Amitriprylin tedavisinde ise bu sayılar sırayla 4.66, 3.39, 2.71 idi. Meksiletin kullanımının 2. haftasındaki ağrı skoru amitriptilinin aynı dönemine göre daha düşük iken (p= 0.028) 4. haftalardaki ağrı skorları arasında fark yoktu (p= 0.152). Meksiletin tedavisi sırasında 15 (%37.5), amitriptilin tedavisi sırasında 27 (%67.5) hasta yan etkilerden yakındı.

Yorum: Ağrılı diabetik nöropati tedavisinde meksiletin kullanımı, etkisinin amitriptilinden erken başlaması ve yan etkilerinin daha az olması nedeniyle daha uygun bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ağrılı diabetik nöropati, meksiletin, amitriptilin

SUMMARY

Treatment of Painful Diabetic Neuropathy with Mexiletine and Amitriptiline

Objective: To investigate the effects of mexiletine and amitriptiline in the treatment of painful diabetic neuropathy.

Method: A total of 40 oral antidiabetic drugs-treated diabetes patients, who were under-control in the respect of glysemia and had painful diabetic neuropathy allocated crossover, 2x4 weeks periods with 2 weeks washout mexiletine (600mg/day) versus amitriptyline (125mg/day). The visual analog skale (VAS) for pain was scored before treatment and during treatment by 2 weeks periods. Electrocardiography, serum glucose, and glycosylated hemoglobin assessment were also performed with the same intervals.

Results: A significant reduction in VAS was observed on the 2nd and 4th weeks during both drugs treatments (for all comparisons p<0.0001). During mexiletine usage VAS decreased from 4.68 to 3.17 on the 2nd week and to 2.67 on the 4thweek. During amitriptyline treatment these scores, before treatment and during the treatment (2nd and 4th weeks), were 4.66, 3.39 and 2.71, respectively. During the 2nd week of mexiletine usage, VAS more decreased compared to the amitriptyline usage for the same period (p= 0.028). However there was no difference between the treatments in VAS on the 4th week (p= 0.152). During mexiletine therapy 15 patients (%37.5), during amitriptyline therapy, 27 patients (%67.5) complained about side effects.

Conclusion: Mexiletine usage for the treatment of painful diabetic neuropathy may be more suitable a choice because of its more rapid onset and fewer side effects than amitriptyline.

Key Words: Painful diabetic neuropathy, mexiletine, amitriptyline

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir