moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Çocuklarda Human Parvovirüs B19 Seroprevalansı

Etem ÖZKAYA*, Namık ÖZBEK**, Orhan AKTEPE*, Engin GÜVENER*, Çiğdem ALTAY*


  * Department of Microbiology, Refik Saydam Institute of Hygiene

** Department of Pediatric Hematology, School of Medicine, Hacettepe University, Ankara, TURKEY

 

ÖZET

Amaç: İdiopatik trombositopenik purpura (İTP) ile bazı çocukluk çağı viral hastalıklarının birlikteliği iyi bir şekilde tanımlanmıştır. Bununla birlikte Human parvovirus B19'un (HPV-B19) İTP'deki rolü henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Biz burada sağlıklı çocuklarla İTP'li 19 hastadaki HPV-B19 antikor yanıtlarını kıyasladık.

Yöntem: Bu çalışmada "enzyme-linked immunosorbent assay" (ELISA) yöntemini kullanarak HPV-B19 IgM ve IgG antikorlarının varlığını saptamak için İTP'li 19 hasta ve 29 sağlıklı bireyi analiz ettik.

Bulgular: İTP'li hastadan 5'inde ve kontrol grubunda 29 hastadan 1'inde HPV-B19 IgM'i pozitif olarak bulduk.

Yorum: İTP'li hastalardaki bulgularımız, HPV-B19 enfeksiyonu ile İTP'nin ilişkili olabileceği yönündeki hipotezleri destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: HPV-B19, seroprevalans, idiopatik trombositopenik purpura

SUMMARY

Human Parvovirus B19 Seroprevalence in Children with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura

Objective: The association between idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)  and certain viral diseases in childhood has been well established. However, the role of Human Parvovirus B19 (HPV-B19) in ITP has yet to be defined. We herein compare the results of parvovirus HPV-B19 antibody response in 19 patients with ITP in comparison with the antibody response in healthy children.

Method: In this study, we analyzed patients with ITP and 29 normal controls in order to determine the prevalence of HPV-B19 IgM and IgG antibodies using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).

Results: We found that  HPV-B19 IgM was positive in 5 of 19 patients with ITP, whereas it was positive in 1 of 29 children in the control group.

Conclusion: Our findings in patients with ITP provides support for the hypothesis that HPV-B19 may be a role for HPV-B19 infection with HPV-B19-associated ITP.

Key Words: HPV-B19, seroprevalence, idiopathic thrombocytopenic purpura

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir