moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Multipl Myelomda Serum Ferritin Düzeyi ile Kemik İliği Demir Depolarının İlişkisi

Münci YAĞCI, Gülsan TÜRKÖZ SUCAK, Rauf HAZNEDAR


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı multipl myelomlu (MM) hastalarda serum ferritin düzeyi (SFD) ile kemik iliği demir depoları (KİDD) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir.

Yöntem: Onaltı hasta ve 16 kontrolun  SFD immünoradyometrik metodla ölçüldü. Kemik iliği aspirasyon materyalleri Prusya mavisi yöntemiyle boyandı.

Bulgular: Kontrol grubuna göre MM grubunda SFD ve KİDD anlamlı olarak artmış bulundu. MM grubunda 148 µg/l ve üzerindeki SFD değerlerinde, SFD ile KİDD'nin korelasyon gösterdiği saptandı, 85 µg/l'nin altındaki değerlerde SFD normal olmasına karşın kemik iliğinde Prusya mavisi ile boyanabilen depo demirin azaldığı gözlendi.

Yorum: MM ve akut faz reaksiyonu patogenezinde önemli rol oynayan IL-6 ve IL-1, bir akut faz proteini olan ferritin sentezini demirden bağımsız olarak uyarabilirler. Bu nedenle KİDD azalmış veya boş olmasına karşın SFD normal bulunabilir. Semikantitatif ve subjekif olmakla birlikte Prusya mavisi reaksiyonu, MM'lu olgularda tüm vücut depo demirini en iyi gösteren yöntemdir.Bu hasta grubunda kemik iliği demir boyasının olağan olarak yapılması ile demir eksikliği ve bunun olası diğer olumsuz etkilerinin önüne geçilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Multipl myelom, ferritin, demir eksikliği, demir depoları

SUMMARY

The Relationship Between Serum Ferritin Concentrations and Bone Marrow Iron Stores in Multiple Myeloma

Purpose: The aim of this study is to evaluate the relationship between serum ferritin concentrations (SFC) and bone marrow iron stores (BMIS) in multiple myeloma (MM).

Method: Serum ferritin level was assayed by an immunoradiometric method in 16 myeloma patient and 16 normal control. Bone marrow films were stained using Prussian blue stain.

Results: SFC and BMIS were significantly increased in MM group. There was a positive correlation between SFC and BMIS in MM group for SFL higher than 148 µg/l. Although SFC was normal, decreased BMIS were noted in ferritin levels lower than 85 µg/l.

Conclusion: IL-1 and IL-6 play a pivotal role in the pathogenesis of multiple myeloma and acute phase reaction. They induce ferritin synthesis independent of iron. Thus BMIS may be empty or decreased while ferritin levels are normal. Although it is subjective and semiquantitative, Prussian blue reaction is the gold standart for assessing whole body iron stores in MM. Iron deficiency in myeloma patients may easily be detected by routine staining of marrow films with Prussian blue method and deleterious effects of iron deficiency may also be prevented.

Key Words: Multiple myeloma, ferritin, iron deficiency, iron stores

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir