moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Behçet Hastalığı: İki Farklı Tedavi Yaklaşımı

Turan ACICAN, Özlem URAL GÜRKAN, Banu ERİŞ, Peri ARBAK, Akın KAYA, Belma ÇOBANLI


Department of Pulmonary Disease, School of Medicine, Ankara University, Ankara, TURKEY

 

ÖZET

Vena kava superior içinde trombüsleri olan ve intestinal, nöral ve pulmoner tutulumlu iki adet Behçet olgusunu sunuyoruz. Birinci olgu; 47 yaşında erkek, 7 yıllık Behçet hastası ve kolşisin kullanmakta idi. Dispne, öksürük ve yüzde ödem yakınmaları ile kliniğimize yatırıldı. Fizik muayenede vena kava superior sendromu mevcut ve Akciğer grafisinde üst mediasten genişti. Hastaya verilen kolşisin dozunu yükselterek predisolon ilave ettik. Bu tedavi altında hastanın yakınmaları, fizik ve radyolojik bulguları geriledi. İkinci olgu; 45 yaşında 10 yıllık Behçet hastası olan bir erkek idi. Son 6 yıldır enterobehçet tanısı olan hasta 3 kez incebarsak perforasyonu nedeni ile opere edilmiş idi. Olgu dispne, göğüs ağrısı, hemoptizi ve abdominal ağrı yakınmaları ile kliniğimize yatırıldı. Akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografisinde sağda plevral sıvı ve perfüzyon/ventilasyon sintigrafisinde pulmoner emboli saptandı. Steroid tedavi başlandı ancak bir hafta sonra melena gelişmesi üzerine kesildi. Konfüzyon ortaya çıkan hastaya yapılan serebral MR incelemesinde iskemik lezyonlar saptandı. Hasta nörobehçet tanısı aldı. İnterferon tedavisi başlandı. Tedavinin birinci ayı sonunda relatif olarak stabil olan hasta tedavinin üçüncü ayında kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, interferon tedavisi, nörobehçet

SUMMARY

Behçet's Disease: Two Different Therapy Modalities

We presented here two patients with Behçet's disease (BD)  with thrombi in superior vena cava (SVC) and involvement of intestinal, neural and pulmonary systems. First patient was a 47 year old male with BD for 7 years and was treated with colchicine. He was admitted with dyspnea, cough and facial oedema. Superior vena cava syndrome (SVCS) was observed and chest X-ray revealed widening of superior mediastinum. Thorax CT demonstrated chronic thrombi in the SVC and other main veins of mediastinum. We increased dosage of colchicine and added prednisolone. Complaints of the patient, physical and radiographic findings regressed  with this therapy. Second patient was a 45 year-old male with BD for ten years. He had enterobehçet for the last 6 years and was operated three times for perforation of intestinum. He was admitted with dyspnea, chest pain, hemoptysis, abdominal pain. Chest X-ray and thorax CT showed pleural effusion on the right side and perfusion lung scanning revealed pulmonary embolism. Steroid therapy was initiated but it had to be ceased after one week because melena had developped. Confusion occurred and cranial MR revealed ischemic lesions. The patient was diagnosed as neurobehçet.  Interferon therapy was started. Although the patient was relatively stable after one month, he died at the third month of the therapy.

Key Words: Behçet's disease, interferon therapy, neurobehçet

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir