moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Refetoff Sendromu: Olgu Sunumu

Haluk SARGIN, Berrin DEMİRBAŞ, Serdar GÜLER, Feridun KARAKURT, Gül GÜRSOY, Rüştü SERTER, Yalçın ARAL


SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, ANKARA       

ÖZET

Boyunda şişlik şikayeti ile gelen 14 yaşındaki bayan hastanın fizik muayenesinde tiroid bezi grade 2 diffüz ele geliyordu. Tirotoksikoz düşündürecek hiçbir sistemik bulgu saptanmadı. Tiroid ulrasonografisinde sağ lob 60x41x30 mm, sol lob 59x40x36 mm, istmus 9 mm olup parankim homojendi. TSH: değerleri normal sınırların üstünde olan hastada 400 mg IV TRH uyarı testine normal yanıt alındı. Serum a-subünit seviyesi 0.2 mIU/ml (N: 0-0.9), a-subünit/TSH oranı <1 idi. Bromokriptin ve deksametazon baskılama testinde TSH düzeyinde baskılanma gözlendi. SHBG, TBG, AST, ALT, LDH, kolesterol ve trigliserid düzeyleri gibi tiroid hormon etkisinin nonspesifik periferik belirleyicileri normal sınırlarda idi. Hipofiz MR normaldi. Anti-M ve Anti-TG, Anti-T3 ve Anti-T4 antikorları negatif idi. Bu sonuçlarla hastaya generalize tiroid hormon rezistans sendromu (Refetoff sendromu) tanısı kondu.

Anahtar Kelimeler: Refetoff sendromu

SUMMARY

Refetoff Syndrome: Case Report

14 year old female patient with the symptom of neck swelling had a diffuse grade II thyroid gland in physhical examination. No systemic sign of thyrotoxicosis were found. In thyroid ultasonography, the gland had a homogenous paranchymal structure with a right lobe 60x41x30 mm, left lobe 59x40x36 mm and isthmus of 9 mm. TSH, free T3 and free T4 levels were above normal and response to 400 mg IV TRH test was normal. a-subunit level was 0.2 mIU/ml and the a subunit/TSH ratio was <1. TSH levels were suppressed during the bromocriptine and dexamethasone suppression tests. Nonspesific peripheric thyroid hormone indicators like SHBG, TBG, AST, ALT, ALT, LDH, cholesterol and triglyceride were found out in the normal ranges. Pituitary MRI was normal. Anti M, Anti TG, Anti T3, Anti T4 antibodies were negative. According to these findings and laboratory results, the patient was diagnosed as syndrome of thyroid hormone resistance (Refetoff syndrome).

Key Words: Refetoff syndrome

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir