moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Etyopatogenezindeki Olası Mekanizmalar ve Mediyatörler

Berna K. OKTAR, İnci ALİCAN


Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Possible Mechanisms and Mediators in the Etiopathogenesis of Inflammatory Bowel Diseases

Anahtar Kelimeler: İnflamatuvar bağırsak hastalıkları, kolit, reaktif oksijen metabolitleri, endotelin, sitokinler, araşidonik asit metabolitleri

Key Words: Inflammatory bowel diseases, colitis, reactive oxygen metabolites, endothelins, cytokines, arachidonate metabolites

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir