moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Çocuklarda Brusellozis: 35 Olgunun Değerlendirilmesi
Erdal YILMAZ, Nimet KABAKUŞ, Saadet AKARSU, Filiz YAŞAR, Yaşar DOĞAN

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
ÖZET
Brusellozisli 35 çocuk (3-14 yaş) klinik, laboratuvar ve antibakteryel tedavi sonuçları açısından değerlendirildi. Olguların 22'si (%62.8) erkek, 13'ü (%37.2) kızdı. Hastaların hepsinde enfeksiyon kaynağı çiğ süt veya çiğ sütten yapılan ürünlerdi. Hayvancılıkla uğraşan ailelerin çocuklarında fazla görülmekteydi. Tanı klinik semptom ve bulgularla birlikte yüksek seviyede brusella aglütinasyon titresi ile konuldu. Ateş (%80) ve eklem ağrısı (%57.14) en sık karşılaşılan semptomlardı. En sık bulunan bulgular splenomegali (%45.71) ve hepatomegaliydi (%37.14). Anemi ve lökopeni olguların % 14.28'inde saptandı. ALT yüksekliği olguların % 20'sinde saptandı. Hastalara  dört - altı hafta süreyle rifampisin + trimetoprim sülfometoksazol, tetrasiklin + streptomisin, gentamisin + trimetoprim sülfometoksazol gibi kombinasyonlar uygulandı. Üç çocukta (%8.57) relaps görüldü. Relaps görülen olgular başlangıçtaki kombinasyondan farklı antibakteryel ilaçla başarıyla tedavi edildi.
Anahtar Kelimeler: Brusellozis, çiğ süt, tedavi kombinasyonları
SUMMARY
Brucellosis in Childhood: Evaluation of 35 Cases
Clinical and laboratory findings and antibacterial therapy results were evaluated in 35 children with brucellosis (3-14 years). Twenty two  patients (62.8%) were male and 13 patients (37.2%) were female. Origins of the disease were uncooked milk or uncooked milk products in all patients. The disease was frequently seen in children of families who worked with animals. The disease was diagnosed with symptoms, clinical findings and laboratory findings (eg. high brucella agglutination titration) of the disease. Fever (80%) and joint pain (57.14%) were the most frequent symptoms. Splenomegaly (45.71%) and hepatomegaly (37.14%) were the most frequent clinical findings. Anaemia and leukopenia was detected in 14.28 % of the cases. Elevated ALT was detected in 20 % of the cases. Rifampin + trimethoprim sulfamethoxazole or tetracyclin + streptomycin or gentamicin + trimethoprim sulfamethoxazole combination was administered to patients for 4 or 6 weeks. Relapse occured in three children (8.57%). When relapse was occurred, the initial drug combination was changed and other drug combinations treated the patients successfully.
Key Words: Brucellosis, uncooked milk, therapy combinations
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir