moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Genç Obezlerde Kan Viskozitesi ve Viskozitenin Plazma Fibrinojen ve
Kolesterol Düzeyi ile İlişkisi
Arif YÖNEM, Bekir ÇAKIR, Ömer AZAL, Mahmut YAZICI, Mustafa GÜNAY, Mustafa KUTLU, Çağlayan ÖZDEMİR

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Bu çalışmada obezite dışında patolojisi olmayan genç erişkinlerde, kan viskozitesinde meydana gelen değişiklikleri ve bunların kardiyovasküler risk faktörlerinden olan plazma fibrinojen ve kolesterol düzeyiyle ilişkisini araştırdık. Çalışmaya ortalama 22.24±3.94 yaşlarında 38 obez hasta dahil edildi. Kontrol grubu olarak, hastalarla aynı yaş ve cins grubunda 30 sağlıklı olgu incelendi. Olguların beden kitle indeksi, total kolesterol ve plazma fibrinojen düzeyleri belirlendikten sonra tam kan ve plazma viskoziteleri koni-plak modelindeki bir viskozimetre ile iki ayrı hızda ölçüldü. Çalışmamızda obezlerde hem tam kan, hem de plazma viskozitesinin sağlıklı kişilere göre anlamlı derecede (p<0.05) artmış olduğunu, viskozitedeki bu artışın beden kitle indeksi ve plazma fibrinojen düzeyiyle pozitif ilişki gösterdiğini belirledik. Sonuç olarak viskozitedeki bu artış, obezlerdeki kardiyovasküler hastalıklara bağlı morbidite ve mortalite artışının açıklanmasına katkıda bulunabilir.
Anahtar Kelimeler: Kan viskozitesi, obezite, plazma fibrinojen, kolesterol
SUMMARY
Blood Viscosity and its Relationship with Plasma Fibrinogen and Cholesterol Levels in Young Obese Patients
In the present study we investigated blood viscosity changes and its relationship with plasma fibrinogen and cholesterol, two of well-established cardiovascular risk factors in obese patients. Our study group consisted of 38 young obese patients with mean age 22.24±3.94 years. Thirty healthy subjects were investigated as control group. In both study and control groups body mass index (BMI), total cholesterol and plasma fibrinogen levels, whole blood and plasma viscosity were measured. We have shown that in young obese patients both whole blood and plasma viscosity were significantly increased when compared with in healthy subjects and the increase in viscosity was well correlated with BMI and plasma fibrinogen level. As a result, we may suggest that haemorheological disturbances may partly explain the increased cardiovascular morbidity and mortality in obese patients.
Key Words: Blood viscosity, obesity, plasma fibrinogen, cholesterol
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir