moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Çocuklarda Kardiyak Trombüs: 10 Olguluk Seri Bulguları
Deniz OĞUZ, Burhan ÖCAL, Selmin KARADEMİR, Nihal DEMİREL, Filiz ŞENOCAK

Dr. Sami Ulus Children's Hospital, ANKARA
ÖZET
1991-1997 yılları arasında başvuran ve ekokardiografi ile tanısı konulup izlenen 10 kalp içi trombüslü çocuk  sunulmaktadır. Trombüsler beş hastada sol ventrikülde, iki hastada sağ ventrikülde, birer hastada sol atrium ve sağ atriumda yer almakta idi. Bir hastada her iki ventrikülde de trombüs mevcuttur. Hastaların sepsise bağlı geçici protein C eksikliği, konjenital antitrombin III eksikliği gibi değişik predispozan faktörleri mevcuttur. Çocuklarda  trombüs oluşumunda birçok etyolojik faktör yer almaktadır ve tedaviye cevap en iyi ekokardiografi ile izlenebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kalp içi trombüs, çocuk, ekokardiyografi
SUMMARY
Cardiac Thrombi in Children: A Report of Ten Cases
Ten children with intracardiac thrombi diagnosed and monitored by echocardiography who admitted between 1991-1997 are presented. Thrombi were localized in left ventricle in five patients, in right ventricle in two patients, in left atrium in one patient and in right atrium in one. One patient had thrombi in both ventricles. The patients had different underlying illness and predisposing factors including temporary Protein C deficiency due to sepsis and congenital Antithrombin III deficiency. Many different etiologic factors may play role in intracardiac thrombus formation in children and the response to treatment can best be monitored by echocardiography.
Key Words: Intracardiac thrombus, children, echocardiography
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir