moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Protein C, Protein S ve
Antitrombin III Düzeyleri

Celalettin CAMCI*, Alper SEVİNÇ**, Ramazan SARI**, Süleyman BÜYÜKBERBER*


  * Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, GAZİANTEP

** İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AnabilimDalı, MALATYA

ÖZET

Amaç: Hemodiyaliz ve sürekli ayaktan periton diyalizi tedavisi altındaki hastalarda trombotik komplikasyonlara eğilim artmıştır. Antitrombin III, protein C ve onun kofaktörü olan protein S, koagülasyon kaskadını kontrol eden doğal koagülasyon inhibitörleridir.

Yöntem: Bu çalışmada 14 hemodiyaliz ve 14 sürekli periton diyalizi tedavisi altındaki son dönem böbrek yetmezlikli hastada plazma protein C aktivitesi, total protein S ve antitrombin III düzeyleri enzim immunoassay ve radial immündifüzyon teknikleri ile çalışıldı.

Bulgular: Hastaların hiçbirinde trombo-embolik bir olaya ilişkin klinik ve laboratuvar bulgu yoktu. Kontrol grubu 18 sağlıklı gönüllü bireyden oluşturuldu. Hemodiyaliz hastalarında protein C aktivitesi ve protein S kontrol grubundan farksız iken antitrombin III düzeyi kontrol grubuna göre azalmıştı. Ayaktan sürekli periton diyalizi altındaki hastalarda ise plazma protein C aktivitesi ve antitrombin III düzeyi kontrol grubundan daha düşük, total protein S düzeyi ise kontrol grubundan daha yüksek bulundu.

Yorum: Bu sonuçlarla hemodiyaliz ve ayaktan sürekli periton diyalizi altındaki hastalarda hiperkoagülabilitenin protein C ve protein S düzeyi ile doğrudan ilişkili olmadığı fakat düşük antitrombin III düzeyinin hiperkoagülabilite için risk olabileceği söylenebilir. Sürekli ayaktan periton diyalizi yapılan hastalarda yüksek total protein S düzeyleri hiperkoagülasyonu önlemede yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, sürekli ayaktan periton diyalizi, aktive protein C, protein S, antitrombin III

SUMMARY

Protein C, Protein S and Antithrombin III Levels in Hemodialysis and Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis

Objective: Patients undergoing hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis are susceptible to thrombotic complications. The coagulation cascade is controlled by plasma regulatory proteins, including antithrombin III, protein C and its cofactor protein S.

Method: In this study, the levels of protein C activity and total protein S and antithrombin III levels were measured by enzyme immunoassay and radial immunodiffusion techniques in the plasma of 14 patients treated with hemodialysis, and in 14 patients treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis.

Results: In any patients had not a clinical and laboratory evidence of thromboembolism. The controls comprised 18 healthy volunteer subjects. Protein C activity and total protein S levels in hemodialysis patients were not different from levels in control subjects. In addition continuous ambulatory peritoneal dialysis patients had a higher total protein S level but a lower protein C activity level compared with hemodialysis patients and control subjects. Plasma antithrombin III levels were markedly reduced in both patient groups when compared with control group. Nevertheless the antithrombin III levels were the same in both patient groups.

Conclusion: These results suggest that in patients with treated hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis, hypercoagulability is not related to a deficiency protein C and protein S. But low antithrombin III level may be a risk factor for hypercoagulability. High total protein S level might help to counteract hypercoagulation in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients.

Key Words: Hemodialysis, continuous ambulatory peritoneal dialysis, protein C activity, protein S, antithrombin III

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir