moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Normokalsemi ile Seyreden Ektopik Paratiroid Adenomu: Olgu Sunumu
Zeliha HEKİMSOY*, Ayşin HARMANDA**, Osman ÖZEL***, Rüstem ŞENER**, Fatma TATAR****

      * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ünitesi,
    ** İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. İç Hastalıkları Kliniği,
  *** İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Ünitesi,
**** İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Genel Cerrahi Kliniği, İZMİR
ÖZET
Bu olgu sunumunda çeşitli komplikasyonlarla başvuran ektopik yerleşimli paratiroid adenomuna bağlı primer hiperparatiroidili bir hasta tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hiperparatiroidi, ektopik yerleşimli paratiroid adenomu
SUMMARY
Ectopic Parathyroid Adenoma with Normocalcemia: Case Report
In this case report we discussed a case of primary hyperparathyroidism due to an ectopic parathyroid adenoma admitted to our hospital for various complications.
Key Words: Hyperparathyroidism, ectotic localised parathyroid adenoma
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir