moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Asit Hemoliz Testi Pozitif Tip 1 Kongenital Diseritropoetik Anemili Bir Olgu
Gürhan KADIKÖYLÜ*, Mediha AYHAN*, A. Zahit BOLAMAN*, H. Meltem SÖNMEZ*, Celalettin CAMCI**, Taşkın ŞENTÜRK*

  * Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, AYDIN
** Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AnabilimDalı, GAZİANTEP
ÖZET
Kongenital diseritropoetik anemiler, multinüklearite ile birlikte inefektif eritropoez, karyoreksiz, eritrosit prekursörlerinin çekirdeklerinde garip bazı anormalliklerin görüldüğü, refrakter anemi ile karakterize ailesel hastalıklardır. Morfolojik ve serolojik olarak 3 tipi bulunmakta ve nadir görülmektedirler.
Bu çalışmada asit hemoliz testi pozitif olan kongenital Tip 1 diseritropoetik anemili bir olgu literatürler ışığında tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kongenital diseritropoetik anemiler, asit hemoliz testi
SUMMARY
A Case with Congenital Dyserythropoietic Anemia Type 1 with Positive Acidified Hemolysis Test
Congenital dyserythropoietic anemias are familial disorders characterized by the association refractory anemia ineffective erythropoiesis with multinuclearity, karyorrhexis, bizarre nuclear abnormalities of erythrocyte precursors. There are three types for serological and morphological and are rarely seen.
In this study, a case with congenital dyserythropoietic anemia Type 1 with positive acidified hemolysis test was discussed in the light of the literature.
Key Words: Congenital dyserythropoietic anemias, acidified hemolysis test
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir