moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Demir Eksikliğinin Erken Teşhisinde Eritrosit Dağılım Genişliği (RDW)'nin Değeri

Ali KESKİN*, Aziz POLAT**, Tufan TÜRK*, Yurdaer SERMEZ*


  * Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

** Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, DENİZLİ

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada henüz aneminin gelişmediği latent demir eksikliği döneminde anizositozun bir göstergesi olan RDW artışının demir eksikliğinin erken teşhisindeki rolü araştırıldı.

Yöntem: Kan değerleri normal sınırlarda olup, anemisi olmayan poliklinik hastalarının içinden rastgele seçilen RDW'si düşük (< 14.5) 40 hasta ve RDW'si yüksek (> 14.5) 40 hasta olmak üzere toplam 80 hasta çalışmaya alındı. Hastalarda transferrin saturasyonu ve serum ferritin düzeyleri ölçüldü ve transferrin saturasyonunun %16'dan düşük, ferritinin 12 ng/ml den düşük olması demir eksikliği olarak değerlendirildi.

Bulgular: RDW'si yüksek olan grupta 30 hastada demir eksikliği bulunurken, RDW'si düşük olan grupta sadece 5 hastada demir eksikliği saptandı (spesifite: %77.8, sensitivite: %85.7).

Yorum: Bulgular, anemisi olmayan ancak RDW'si yüksek olan kişilerde demir eksikliğinin araştırılmasının yararlı olacağını, RDW yüksekliğinin demir eksikliğinin erken teşhisinde diğer tetkiklerle birlikte kullanılabilecek bir parametre olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Eritrosit dağılım genişliği, demir eksikliği, anemi

SUMMARY

The Importance of Red Cell Distribution width (RDW) in the Early Diagnosis of Iron Deficiency

Objective: The present study aims to investigate the role of RDW, which is a measure of anisocytosis in the diagnosis of early iron deficiency.

Method: A total of 80 outpatients who had normal blood cell count were selected randomly. In the first group, 40 patients had increased RDW (>14.5), in the second group, 40 patients had normal RDW (<14.5). Transferrin saturation and serum ferritin were determined. Iron deficiency was defined as a serum ferritin level of less than 12 ng/ml and transferrin saturation of less than 16%. 

Results: While only 5 patients had iron deficiency in the second group, 30 patients were found to have iron deficiency in the first group (specificity 77.8%, sencitivity 85.7%).

Conclusion: We concluded that RDW is a valuable parameter of diagnosis of early iron deficiency and it is useful to screen for iron deficiency in nonanemic subjects who have increased RDW.

Key Words: Red cell distribution width, iron deficiency, anemia

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir